چای کیسه ای زعفرانی فیصل

تومان171,000

چای زعفرانی فیصل ترکیب شده ازچای سیاه اعلای خارجی وسرگل زعفران میباشد. زعفران یک داروی عالی ضد افسردگی است وباعث نشاط وسرزندگی افراد میشود. جریان خون را رقیق میکند و درتقویت حافظه هم نقش موثری دارد.

توضیحات

خواص درماني چای زعفرانی

چای زعفرانی در طب سنتي بطور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد و از عصاره و فرآورده هاي آن بعنوان ضد اسپاسم ،اشتها آور، كمك به هضم طبيعي غذا، مقوي معده ، ضد نفخ ، تسكين دهنده ناراحتيهاي لثه ، ضدآبريزش ، آرامبخش ، افزاينده تعريق ، خلط آور ،درمان اختلالات كبد وكيسه صفرا ،كرامپ ، اختلالات شناختي ،محرك تمايلات جنسي و بي نظمي قاعدگي ، قاعدگي ، خونريزي شديد پس از زايمان ،عفونتهاي ادراري و اختلالات قلبي عروقي استفاده ميشود .همچنين عصاره كلاله وگلبرگ زعفران اثر ضد  التهابي ، ضد دردي و ضد افسردگي در مدلهاي حيواني از خود نشان داده است.

كاهش كلسترول خون

تحقيقات اخير بر روي مكملهاي غذايي و گياهان دارويي مورد استفاده در طب سنتي حاكي از آن است كه تركيبات موجود در آنها از جمله فيبرهاي غذايي ، ويتامينها ، فلاونوئيدها ، استرولها و ديگر تركيبات آنتي اكسيدان ،علاوه بر كاهش چربي خون مي توانند در مهار اكسيداسيون LDL ، حذف راديكالهاي آزاد اكسيژن نقش داشته و با تاثير بر سيستم ايمني و بهبود بيماريها موثر باشند.

تقويت حافظه

نتايج بررسيهاي دانشمندان نشان داده است كه تركيبات اصلي زعفران شامل كروسين ، كروستين پيكروكروستين و سافرانال در جلوگيري از تحليل نورونها و تقويت حافظه نقش دارند .

ضد افسردگي

همچنين اثرات ضد افسردگي عصاره آبي و اتانولي  گلبرگهاي گل زعفران به اثبات رسيده است.

ضد سرطان

اثرات ضدسرطاني زعفران همچون مهار تشكيل تومورها ، اثر ضدجهش زايي و مهار سنتز نوكلوئيك اسيدها در سلولهاي بدخيم انسان به اثبات رسيده است
فعاليتهاي ضد توموري به صورت گسترده اي در بسياري از مدلهاي سلولي بررسي شده است. نقش آنتي اكسيداني كارتنوئيدها در عصاره زعفران و تاثيرات وابسته به غلظت آن در مهار سلولهاي توموري مشخص شده است.

موثر در سرطان كبد

كبد يكي از اندامهاي حياتي بدن به شمار مي آيد كه در تنظيم پديده هاي فيزيولوژيك داراي اهميت است و اختلال در عملكرد آن باعث مي شود مجموعه اي از اختلالات فيزيولوژيك ، آناتوميك و انواعي از بيماريهاي مختلف بوجود آيد. با توجه به اينكه آنزيمها در همه بافتها از جمله كبد فعاليت دارند با اندازه گيري آنزيمهايي مانند آسپارتات آمينوترانسفراز(AST) ، آلانين ترانسفراز (AST)  ، آلكالين فسفاتاز(ALP) مي توان به آسيبهاي سلولي و اختلال در فعاليتهاي آندوكريني و متابوليكي بدن پي برد.

احتمالا عصاره آبي الكلي زعفران بعلت دارا بودن تركيبات آنتي اكسيدان باعث محافظت سلولهاي كبدي در مقابل استرس اكسيداتيووارده ناشي از اضافه بار ويتامينA شده ودر نتيجه سطح آنزيمهاي كبدي به حد طبيعي برمي گردد.
در برخي مقالات ذكر شده است كه كروسين موجود در زعفران خاصيت تحريك كنندگي صفراي كبدي را نيز دارد .

ضد سرطان سينه و تخمدان

عصاره زعفران و اجزاي اصلي تشكيل دهنده آن يا همان كارتنوئيدها داراي خاصيت پيشگيري كننده سرطان مي با شند. همچنين عصاره گياه زعفران داراي خاصيت ضد فعال كنندگي لوكمي، استئوساركوما، فيبروساركوما و سرطان تخمدان مي باشد.
همچنين جلوگيري از فعاليت سلولهاي سرطان سينه توسط دو گونه زعفران به اثبات رسيده است.

كاهش قند خون

يكي از اثرگذارترين گياهان دارويي كه براي كنترل قند خون مورد استفاده قرار مي گيرد زعفران است.
مصرف عصاره آبي زعفران منجربه كاهش معني دار گلوكوز ناشتا ، مقاوم به انسولين و  HbA ميشود همچنين مصرف عصاره آبي زعفران همراه با تمرين مقاومتي اثر بيشتري بر كاهش گلوكز ناشتا دارد.

موارد منع مصرف

زعفران بدليل قاعده آور بودن بهتر است در زنان باردار زياد مصرف نشود.

اطلاعات بیشتر

محتوی

12 کیسه چای زعفرانی

فهرست