طرح دستمال کاغذی

تومان35,000

یک ابتکار ساده وزیبا که میتواند زینت بخش محافل شما باشد.

توضیحات

بخش مهمی از قیمت تمام شده در صنعت بسته بندی مصروف جعبه سازی می گردد که پس از مصرف کالا به زباله ای قابل بازیافت تبدیل می گردد، ولی به هر صورت ارزش مادی آن محو می گردد. لذا دربند با تبدیل جعبه مقوائی به چوبی آن هم به صورتی که پس از مصرف کالا قابلیت استفاده در حالتی دیگر را دارا باشد این بسته را عرضه می نماید.این بسته شامل هشتاد عدد از هشت نوع دمنوش گیاهیست.

شکل بسته وتنوع آن برای یک همنشینی عصرانه ولذت نوشیدن یک نوشیدنی گرم در کنار یکدیگر رافراهم میکند. همچنین میتواند در محل کار سالها محتوی تی بگهای شما باشد.

اطلاعات بیشتر

محتوی

80 کیسه دمنوش گیاهی

فهرست