حراج!

دمنوش کیسه ای دارچین زنجبیل

تومان50,000 تومان45,000

دمنوش دارچین زنجبیل یک دمنوش خوش طعم و با خواصی مانند: تقویت قوای جسمی و جنسی، ضد سرطان و مفید برای بیماران سرطانی، تقویت سیستم گوارشی و کمک به هضم غذا و کاهنده قند خونمی باشد

توضیحات

خواص درمانی دمنوش دارچین زنجبیل

دمنوش دارچین زنجبیل از نظر طبيعت طبق نظر حكماي طب سنتي ايران و هند ، گرم و خشك است ونيروي دارويي ان تا 15 سال باقي مي ماند.
از نظر خواص معتقدند كه  دمنوش دارچین زنجبیل بسيار لطيف كننده و باز كننده گرفتگي ها و انسداد مجاري و فرح آور است.عفونت اخلاط را رفع مي كند و ترياق سموم حيواني ،نباتي و معدني است و نيروبخش و مقوي است و براي خفقان،وسواس،وحشت ، جنون و تقويت معده و كبد و رفع بد بويي دهان ،قطع سرفه ،تنگي نفس،رفع خشونت صدا، كه بلغم غليظ باشد،پاك كردن سينه و حنجره،باز كردن گرفتگي هاي كبد ،رفع استسقا و ضد عفوني زخمها بسيار مفيد است.
استعمال آن به صورت خوردن در شربتها ومصرف با گردو به صورت روغن و ضماد و يا شياف و ماليدن به اعضا به صور مختلف امكان دارد.
ماليدن روغن آن به پلك چشم مفيد است.خوردن دم كرده ان با سركه و مصطكي براي سكسكه  نافع است
.ضماد ان براي رعشه و رفع تب و لرزهاي بلغمي و سوداوي و دانه بواسير و تسكين درد آن و عقرب زدگي مفيد است .
اگر ان را در دهان جويده برقضيب بمالند موجب التذاذ جماع باشددر گرم مزاجان ايجاد سردرد مي كند و براي مثانه مضرر است واز اين نظر بايد با كتيرا خورده شود .
مقدار خوراك آن از 20-8 گرم مي باشد.روغن آن بسيار گرم و خيلي خشك است و براي سنگيني و سردرد ودردهاي رحمي چه از طريق خوردن ان و چه با ماليدن نافع است.
قطره ان در گوش براي رفع سنگيني گوش و خوردن آن براي تقويت هاضمه ، نفخ،گاز معده،رفع يرقان و بواسير مفيد است .
به طور كلي در كتب طب سنتي خاور دور ،دارچين به عنوان بادكن ،مقوي معده ،قابض،تونيك،محرك و آرام بخش و دارويي براي ناراحتي هاي پس از زايمان تجويز مي شده است (استوارت).
‌(روا)مي گويد كه به طور كلي دارچين يك محرك عمومي است كه جريان خون را تسريع و تنفس را تحريك مي كند و موجب افزايش اغلب ترشحات بدن و تحريك هاضمه مي گردد.
از سرشاخه هاي جوان آن به عنوان قاعده آور و معرق استفاده مي شود.

در هند و چين از اين دارو به عنوان يكي از اجزا در تهيه داروهاي مركب ضد اسهال،صفرابر و تب بر به كار مي رود و براي معالجه اسهال و يرقان و مالارياي مزمن كه موجب بزرگي طحال شده مفيد است (مي نات).
(بركيل) معتقد است كه اين دارچين به عنوان جزئي از اجزاي داروهاي مركب براي سرفه و ناراحتي سينه مصرف مي شود .
دارچين سيلان:در هند و چين از پوست شاخه ها و اسانس آن به عنوان محرك هاضمه،محرك تنفس و محرك جريان خون استفاده مي شود.در شبه جزيره مالايا مصارف وسيع وسيع دارويي دارد. اسانس ان خاصيت جرم كشي قوي دارد ولي نظر به اثر تحريكي آن كمتر براي ميكروب كشي به كار مي رود.
دارچين در دور زياد به عنوان مواد مخدر سمي مورد توجه است.(كوئي زمبيگ و نادكارني)
دارچين سايگون: بيشتر مصرف ادويه دارد تا مصرف دارويي ،اين دارچين تند و گزنده وتونيك خاصي براي كليه مي باشد.براي سرما زدگي پا و دست و دل درد و شاش بندتجويز مي شود .

اثر ضد باكتريايي

اسانس دارچين بر رشد باكتري ايشرشياكلاي اثر بازدارندگي نشان داده است . بنابراين مي تواند بعنوان يك نگهدارنده طبيعي و ضد باكتري مناسب در فرآورده هاي گوشتي مورد استفاده قرار گيرد .

اثر ضد قارچي

علاوه براين دارچين خاصيت ضدقارچي بر قارچهاي آسپرژيلوس نايجر، آسپرژيلوس فوميگاتوس و آسپرژيلوس فلاووس نشان داده است .
از كاغذ پارافيني حاوي اسانس دارچين بعنوان يك بسته بندي فعال دربرابر فساد ناشي از ريزوپوس استولونيفر يا كپك سياه نان استفاده كردند . نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه مواد فرار حاصل از روغنهاي اساسي دارچين كه وارد فاز گازي اتمسفر بسته بندي مي شوند ، نقش ضدقارچي را ايفا مي كنند.نتايج اين تحقيق نشان داد كه مي توان از فيلمهاي فعال توليد شده جهت بسته بندي مواد غذايي بخصوص محصولات نانوايي استفاده كرد .

اثر ضداكسايشي (آنتي اكسيداني)

براي عصاره پوست درخت دارچين واسانس آن نيز خاصيت ضد اكسايشي گزارش شده است .فعاليت بالاي ضد اكسايشي آن به حضور تركيبات فنلي نسبت داده شده است . معمولا دارچين بعنوان ضد اكساينده طبيعي به غذا افزوده مي شود .
عصاره دارچين توانايي كاهش پراكسيداسيون ليپيد در سيستم بتاكاروتن / لينولئيك اسيد را دارد و قابليت بازدارندگي آن با ضد اكساينده ي شيميايي بوتيل هيدروكسي تولوئن به 100 قابل مقايسه است .ppm ميزان امكان استفاده از دارچين بعنوان ضداكساينده طبيعي در كلوچه نيز گزارش شده است.

اثر بر قند خون

تعدادي از محققين بر اين اعتقادند كه مشتقات دارچين سنتز گليكوژن  را تحريك كرده  و باعث افزايش برداشت گلوكوز مي گردد . همچنين اين مشتقات گيرنده انسولين كيناز را فعال كرده و دفسفوريلاسيون گيرنده انسوليني كاهش مي يابد .
احتمالا بااين عملكرد دارچين در كنترل قند بيماران ديابتي نوع 2 و پايين آوردن سطح سرمي ليپيدها موثر است .
مطالعات ديگر نشان داده دارچين باعث كاهش سطح ليپيد در موشها از طريق مهار فعاليت 3-هيدروكسي 3-متيل گلوتاريل-كوآلياز مي شود.
از طرفي مشتقات دارچين در بيماران با افزايش وزن يا چاق كه در معرض ايجاد ديابت و بيماريهاي قلبي هستند ، باعث كاهش استرس اكسيداتيو و كاهش عدم تحمل گلوكوز مي شود.
از سوي ديگر بدليل آن كه انسولين نقش كليدي در متابوليسم چربي را داراست ، مصرف دارچين باعث بهبود در متابوليسم چربي درمحيط بدن مي شود .
سطح بالاي مواد آنتي اكسيدان موجود در دارچين سبب مي شود تا اين گياه به عنوان محافظ سلول در برابر آسيب هاي شيميايي شامل سموم محيطي ،كاهش دادن پراكسيدهاي ليپيدي و محافظت كبد در برابر انواع استرس ها عمل كند .
عصاره دارچين با اثر آنتي اكسيداني و افزايش ترشح انسولين در مادران ديابتي باعث كاهش قند خون در آنها وجلوگيري از تاثير ديابت بر سيستم عصبي جنين مي شود.

موارد منع مصرف

دارچين در موقعيت‌هاي با گروه‌هاي سولفيدريل و آمينو واكنش داده و مسئول خصوصيات حساس كننده، التهاب‌آور و سميت براي سلولها مي‌باشد.
تحقيقات سميت‌شناسي و فارماكولوژيك، نشان دهنده وجود خطر خاصي براي انسان نمي‌باشند. تحقيقات انجام گرفته به وسيله Plant نشان مي‌دهد كه در سگ‌هاي تحت آزمايش با دوزهاي بالا، استفراغ ديده شده است و اين مطلب، مشابه عوارض جانبي گزارش شده در انسان مي‌باشد.
شوراي اروپا در سال 1973، گونه‌هاي مختلف دارچين را در ليست مواد، ادويه‌ها و افزودني‌هاي معمولي فصلي ذكر نموده و استفاده آنرا در مقادير كم مجاز دانسته است، با اين احتمال كه جزء فعال در محصول نهايي حذف مي‌شود. دوز مجاز جهت مصرف سينامالدهيد 25/1 ميلي‌گرم بر كيلوگرم مي‌باشد
سينامالدهيد 5% در وازلين، محرك پوست مي‌باشد. اسانس دارچين، بعد از 48 ساعت تماس، در قسمت خلفي ران يك پسر 11 ساله ايجاد سوختگي درجه دوم نمود.
در سال 1988، Hausen بيان كرد كه سينامالدهيد، تركيبي است كه مسئول واكنش‌هاي آلرژيك مواد آرايشي و عطرها مي‌باشد. پيش از آن در سال 1920 كهير ايجاد شده به وسيله دارچين گزارش شده بود. اگرچه موارد باليني متعددي ثبت شده است، به نظر مي‌رسد كه تعداد واقعي عوارض جانبي كمتر برآورد شده است. عامه مردم عوارض جانبي مواد طبيعي را نسبت به مواد شيميايي به طريقي متفاوت باور دارند.
عوارض نشانه‌اي از عملكرد دارويي فرآورده و يا به عنوان يك بيماري عادي مانند آفت يا واكنش‌هاي آلرژيك بعد از تماس با اسانس دارچين يا پماد ،  خميردندان، دهان‌شويه‌ها و غذاها اتفاق مي‌افتند.
علائم اصلي عبارتند از: تورم و التهاب لب‌ها و زبان، خارش، تاولي شدن مخاط دهاني. مواردي از گرانولوماتوز دهاني ـ صورتي و كهير هاي پوستي بعد از تماس با اسانس دارچين مي‌باشد.
واكنش‌هاي شديد مانند آنافيلاكس گزارش نشده است. تمامي موارد باليني بعد از قطع مصرف فرآورده‌هاي حاوي دارچين بهبود يافتند.
بايد احتياط نمود كه تتراسيكلين و ديگر تركيبات مشابه همراه با آن مصرف نشود
گزارش شده است كه «مقادير زياد دارچين» (مقدار نامشخص) در زنان باردار باعث ايجاد مت هموگلوبين در خون، وجود خون در ادرار، وجود آلبومين در ادرار  مي‌گردد. سقط جنين گزارش نشده است
مصرف روزانه 100 قطره تنطور دارچين منجر به سقط جنين نمي‌گردد. هرچند كه در كتب ديگري ذكر نموده است كه دارچين مي‌تواند موجب سقط گردد..
بعضی از محققان مصرف روزانه 2 تا 4 گرم پودر دارچین را توصیه می‌نمایند و بعضی دیگر معتقدند این مقدار باید بین 1 تا 6 گرم دارچین باشد، با اینحال توجه داشته باشید مصرف بیش از اندازه دارچین می‌تواند مسموم کننده باشد.
•    افرادیکه مبتلا به سرطان‌های هورمونی از جمله سرطان پستان هستند، نباید دارچین مصرف کنند
این ماده غذایی برای کودکان و زنان شیرده توصیه نمی‌شود
دارچین در بعضی از افراد خطر آسیب های کبدی را افزایش می‌دهد.
دارچین ممکن است با داروهای آنتی بیوتیک، دیابت، رقیق کننده خون، داروهای قلبی و بعضی دیگر از داروها تداخل داشته باشد، در اینباره با پزشک خود مشورت نمایید
افراد دیابتی که دارو مصرف می‌کنند ممکن است دچار افت شدید قند خون شوند.
بر طبق دپارتمان کشاورزی ایالات متحده، 10 گرم دارچین حاوی:
•    24.7 کیلوکالری انرژی
•    0.12 گرم چربی
•    8.06 گرم کربوهیدرات
•    0.4 گرم پروتئین می‌باشد.

زنجبیل

زَنجـِبيل يا زنجفيل يا شنگوير يک گياه خوراکي، ادويه و گياه دارويي است.

خواص درمانی زنجبیل

درد و التهاب را کاهش مي‌دهد
زنجبيل به طور گسترده براي خواص ضدالتهابي آن شناخته مي‌شود. مطالعات نشان مي‌دهد که عوامل و عناصر فعال موجود در زنجبيل به اندازه يک داروي مسکن محبوب و موثر است. اگر شما از گرفتگي شديد قاعدگي رنج مي بريد زنجبيل را حتما بايد استفاده کنيد. همچنين براي از بين بردن سردرد، درد عضلاني، درد کمر و درد مفاصل کمک مي کند. نوشيدن يک چاي با يک تکه کوچک ريشه زنجبيل يک راه آسان براي کاهش سردرد و خواب عميق است.براي کنار آمدن با درد عضلات پس از يک تمرين خوب، چند قطره از روغن زنجبيل را به وان حمام اضافه کنيد و به مدت 20 دقيقه در آن بمانيد.
پژوهش ها صورت گرفته نشان مي دهد زنجبيل در مقابله با درد هاي عضلاني ناشي از ورزش موثر است. در يک مطالعه، مصرف روزانه 2 گرم زنجبيل در يک دوره زماني 11 روز، درد هاي عضلاني را در افرادي که تمرينات مرتبط با آرنج انجام مي دادند به شدت کاهش داد. تاثير مصرف زنجبيل به صورت سريع و فوري نيست، اما مي تواند در مقابله با روند افزايش روز به روز و تدريجي درد هاي عضلاني موثر باشد. باور دانشمندان بر اين است که اين اثر زنجبيل از خواص ضد التهابي آن نشات مي گيرد.

زنجبیل قدرت سيستم ايمني بدن را افزايش مي‌دهد

مصرف روزانه زنجبيل مي‌تواند از شما در مقابل سرما خوردن و آنفولانزا در طول فصل زمستان محافظت کند. اين گياه غني از روي، کروم ومنيزيم است که باعث تحريک گردش خون و کاهش لرز، تعريق بيش از حد و تب مي‌شود.
به غذاها طعم مي‌دهد
زماني که من طعم با شکوه زنجبيل را کشف کردم تبديل به يک عنصر غير قابل تعويض در آشپزخانه من شد.من عاشق طعم شيرين و تلخ و عطر و طعمي که آن به هر غذا و يا نوشيدني مي دهد هستم. زنجبيل ادويه‌اي کاملا همه‌کاره است. مي‌توان آن را به انواع دسر، وعده‌هاي غذايي اصلي، پيش غذا و نوشيدني‌ها اضافه کرد. گاهي اوقات من براي آنکه طعم غذا متفاوت باشد زنجبيل را به مرغ، گوشت و ماهي نيز اضافه مي‌کنم .

به کاهش وزن کمک مي‌کند

شما به راحتي مي‌توانيد با اضافه کردن زنجبيل به رژيم غذايي خود، مصرف موادغذايي خود را کاهش داده و وزن اضافي خود را کاهش دهيد. زنجبيل سيري را ترويج مي‌دهد، اين بدان معني است که شما نياز به کالري کمتري احساس مي‌کنيد.زنجبيل همچنين عامل طبيعي قدرتمندي است که مانع از گرسنگي و اشتهاي زياد مي‌شود. زنجبيل به عنوان يک عنصر ضروري براي از دست دادن وزن است به دليل آن که کم کالري و مولد حرارت است. علاوه بر اين، به سرعت بخشيدن به سوخت و ساز بدن و سوزاندن چربي کمک مي‌کند
زنجبيل خواص ترموژنيک دارد؛ مواد غذايي ترموژنيک به خوراکي‌هايي اطلاق مي‌شود که دماي بدن را افزايش مي‌دهند و در نتيجه سوخت و ساز بدن را تحريک مي‌کنند. به همين دليل نيز به چربي‌سوزي کمک زيادي مي‌کنند. زماني که متابوليسم بدن بالا باشد چربي‌هاي بيشتري مي‌سوزاند، کاري که فقط با رژيم گرفتن امکان‌پذير نخواهد بود.
علاوه بر اين زنجبيل براي هضم غذا مفيد است. به خاطر اينکه مي‌تواند حرکات مواد غذايي را در معده و روده‌ي کوچک کنترل کند. زماني که هضم غذا به راحتي و درستي انجام مي‌گيرد مي‌شود ساده‌تر لاغر شد. يعني بدون تحمل دل درد، گاز معده يا نفخ و غيره.
محققان هلندي به اين نتيجه رسيده‌اند که زنجبيل متابوليسم بدن و روند سوخت و ساز چربي‌ها را بالا مي‌برد. به عقيده‌ي اين محققان زنجبيل احساس سيري طولاني مدتي ايجاد مي‌کند و جلوي پُرخوري را مي‌گيرد. نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد که تأثير ريزوم زنجبيل مشابه فلفل سياه، چاي سبز، چاي سياه، کافئين و کاپسايسين (يکي از ترکيبات موجود در فلفل‌ها) مي‌باشد. براي همين هم اثرات مثبتي در کاهش وزن دارد.
اگر احساس مي‌کنيد که اين اواخر کمي چاق شده‌ايد و شکم و پهلوهايتان چربي آورده است زمان آن فرا رسيده تا سريع وارد عمل شويد و به فکر چربي‌زدايي از اين مناطق باشيد. در گام اول يادتان باشد که براي لاغري لازم است که به مدت چند روز چاي زنجبيلي ميل کنيد. اين چاي مکمل مناسبي براي يک رژيم سالم است. علاوه بر اين لازم است که مصرف چربي را کاهش دهيد و تغذيه‌ي مناسبي سرشار از سالاد، سبزيجات بخارپز، پروتئين‌هاي سالم، فيبرهاي غذايي و آب را دريابيد.
اگر علاوه بر موارد اشاره شده، روزانه کمي ورزش نيز اضافه کنيد، مطمئن باشيد که مصرف يک فنجان چاي زنجبيلي بعد از هر وعده‌ي غذايي باعث مي‌شود که در مدت 5 هفته به وزن ايده آل خود نزديک شويد. فراموش نکنيد که لاغري و رسيدن به تناسب‌اندام نياز به اراده‌ي قوي و کمي تلاش دارد.

زنجبيل داروي مقوي غرايز جنسي است

زنجبيل به عنوان يک داروي مقوي غرايز جنسي براي هزاران سال مورد استفاده قرار گرفته است. زنجبيل داراي توانايي افزايش حساسيت و گردش خون نيز هست. بنابراين بار بعد که شما برنامه ريزي يک شب عاشقانه در خانه را داريد، فراموش نکنيد که زنجبيل را به منو خود اضافه کنيد.

تاثير زنجبيل در پيشگيري از سرطان

سرطان، بيماري بسيار جدي و خطرناکي است که با رشد کنترل نشده سلول هاي غير طبيعي شناخته مي شود. در سال هاي اخير عصاره زنجبيل به عنوان يک درمان جايگزين براي برخي انواع سرطان ها مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرد. خواص ضد سرطاني زنجبيل به جينجرول نسبت داده مي شود؛ ماده اي که به مقدار بسيار زياد در زنجبيل خام يافت مي شود. جينجرول اصلي ترين ترکيب فعال زيستي زنجبيل به شمار مي رود و داراي اثرات قوي ضد التهابي و آنتي اکسيداني مي باشد.
در مطالعه اي که پژوهشگران بر روي 30 فرد صورت دادند، مشخص شد که مصرف 2 گرم عصاره زنجبيل در روز، تعداد مولکول هاي مستعد ابتلا به التهاب را در روده بزرگ به ميزان قابل توجهي کاهش مي دهد. با اين حال مطالعه پيشگيرانه صورت گرفته بر روي گروهي از افراد که در معرض خطر جدي ابتلا به سرطان قرار داشتند، اين يافته ها را تاييد نکرد.
زنجبيل به درمان سرطان تخمدان کمک مي‌کند. نتايج پژوهش‌هايي که در مرکز مطالعات سرطان در دانشگاه ميشيگان انجام شده است نشان مي‌دهد که پودر زنجبيل روي سلول‌هاي سرطاني تأثير مي‌گذارد و به از بين بردن آن‌ها کمک مي‌کند.

زنجبيل تازه به عنوان يک مسکن قوي

آرتروز از جمله شايع ترين بيماري هاي مفصلي در سطح جهان مي باشد. اين بيماري سبب انحطاط و تباهي مفاصل بدن شده و در نهايت به مشکلاتي نظير درد و خشکي مفاصل منجر مي شود. در يک مطالعه کنترل شده بر روي 247 فرد مبتلا به آرتروز زانو مشخص گرديد کساني که از عصاره زنجبيل استفاده مي کنند، درد کمتري داشته و و به دارو هاي مسکن کمتري نياز دارند. نتايج مطالعه ديگري که در اين باره صورت گرفت حکايت از اين موضوع داشت که استفاده مالشي و موضعي ترکيبي از زنجبيل، بنه، دارچين و روغن کنجد مي تواند درد و سفتي مفاصل را در مبتلايان به آرتروز کاهش دهد.
به عقيده‌ي محققان زنجبيل خواص ضدالتهابي دارد و يک مسکن طبيعي فوق‌العاده است. اين ادويه‌ي خوش عطر حاوي ترکيبات ضدالتهابي به نام جينجرول مي‌باشد که با هر گونه التهاب مقابله مي‌کنند. براي همين افرادي که از آرتريت روماتوئيد رنج مي‌برند مي‌توانند از زنجبيل استفاده کنند. به خاطر اينکه ژينژرول موجود در آن باعث کاهش التهاب مفاصل شده و دردهاي ناشي از آن را تسکين مي‌دهد. توصيه مي‌کنيم افرادي که دچار آرتروز و کلا دردهاي مفصلي هستند به طور مرتب از ريزوم زنجبيل استفاده کنند.
دانشمندان بر اين باورند که افرادي که از آرتروز يا پولي آرتريت روماتوئيد رنج مي‌برند و روزانه پودر زنجبيل ميل مي‌کنند درد و تورم کمتري در مفاصل خود احساس مي‌کنند. توصيه مي‌کنيم مقداري پودر زنجبيل به شير يا چاي خود اضافه کنيد. مي‌توانيد از زنجبيل تازه براي تهيه‌ي غذاهايتان نيز استفاده کنيد.

خواص زنجبيل در کاهش قند خون

هر چند اين حوزه از مطالعات علمي نسبتا جديد محسوب مي شوند، اما مي توان گفت که زنجبيل داراي خواص ضد ديابتي قوي است. در مطالعه جديدي که در سال 2015 بر روي 41 بيمار مبتلا به ديابت نوع 2 صورت گرفت، مشخص گرديد که مصرف 2 گرم پودر زنجبيل در هر روز قند خون ناشتا را 12% کاهش مي دهد. زنجبيل هم چنين شاخص HbA1c (شاخصي براي وضعيت قند خون در بلند مدت) را به طور چشمگيري بهبود مي بخشد، به گونه اي که مصرف آن در يک دوره زماني 12 هفته اي با 10% کاهش در شاخص HbA1c همراه است.
نتايج اين مطالعه هم چنين نشان داد مصرف زنجبيل کاهش 28 درصدي نسبت ApoB/ApoA-I و نيز کاهش 23 درصدي شاخص ليپو پروتئين هاي اکسيد شده را به دنبال دارد. اين دو از مهمترين عوامل خطر بيماري هاي قلبي هستند؛ بنابراين زنجبيل موجب کاهش ميزان اين دو شاخص و در نتيجه کاهش خطر بيماري هاي قلبي مي شود.
نتايج اين آزمايش فوق العاده چشمگير هستند. با اين حال بايد به اين موضوع دقت داشت که مطالعه مذکور يک پژوهشي کوچک بوده و نتايج بالا نياز به تاييد و اثبات در يک پژوهش بزرگ دارند.
تحقيقات خارج از استراليا نشان مي‌دهند که زنجبيل مي‌تواند به تحت کنترل نگه داشتن سطح قند خون کمک کند. اين امر واقعا مهم است چرا که اين مقادير اثر مستقيم بر افزايش وزن و کاهش وزن دارند، و همچنين با ميزان کسل بودن شما در طول روز ارتباط دارند. اگر متوجه شديد که ظهرها ناگهان دچار بي‌حالي مي‌شويد، احتمالا دليل آن سطح قند خون‌تان است. افزودن زنجبيل به ناهارتان مي‌تواند کمک‌تان کند که متمرکز بمانيد. اين ادويه يک جايگزين عالي و کاملا طبيعي براي خوراکي‌هاي انرژي‌زاي به درد نخور موجود در بازار است.

تاثير زنجبيل در درمان تهوع

اگر به علل مختلف دچار حالت تهوع شده ايد، استفاده از زنجبيل مي تواند بسيار مفيد و کارساز باشد.
پودر، نوشيدني زنجبيل، قرص و يا مرباي آن باعث تسکين معده و جلوگيري از آشوب آن مي‌شود. نتايج پژوهش‌ها نشان مي‌دهد که زنجبيل به اندازه‌ي داروي اسکوپولامين يا همان هيوسين موثر عمل مي‌کند. اين دارو که بدون نسخه تجويز مي‌شود و براي پيشگيري از ماشين‌گرفتگي، دل درد و غيره مصرف مي‌شود.
در تحقيقات به عمل آمده تا کنون، زنجبيل در مقابله با تهوع فوق العاده موثر ظاهر شده است؛ براي مثال، زنجبيل تاريخي طولاني در درمان عوارض حضور در دريا (مانند سرگيجه و تهوع) دارد. شواهدي نيز وجود دارند که نشان مي دهند اين ادويه ممکن است به اندازه داروهاي تجويزي پزشکي موثر باشد. زنجبيل هم چنين ممکن است تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحي و شيمي درماني را کاهش دهد. اما بيش ترين ميزان تاثيرگذاري آن در مقابله با حالت تهوع و استفراغ دوران بارداري نظير بيماري صبح ديده مي شود. بررسي نتايج 12 مطالعه جداگانه بر روي زنان باردار که در مجموع 1278 زن باردار را مورد بررسي قرار داده بودند، مشخص گرديد که مصرف 5.1-1.1 گرم زنجبيل علائم تهوع بارداري را به ميزان قابل توجهي کاهش مي دهد؛ با اين حال، در اين مطالعه مصرف زنجبيل هيچ تاثيري بر دفعات استفراغ نداشت.
هرچند زنجبيل به عنوان ماده اي بي خطر در گرفته مي شود، ولي بهتر است خانم هاي باردار قبل از مصرف مقادير زياد آن با پزشک مشورت نمايند. برخي بر اين باورند که مصرف مقدار زياد زنجبيل مي تواند خطر سقط جنين را افزايش دهد، اما در حال حاضر هيچ مطالعه يا پژوهشي در تاييد اين مطلب وجود ندارد.

هضم بهتر غذا با مصرف زنجبيل

زنجبيل باعث هضم بهتر و سريع غذا مي‌شود. ترکيبات موجود در زنجبيل با اثر گذاشتن روي مخاط معده و روده باعث بهبود عملکرد آن‌ها مي‌شود. نتايج پژوهش‌هاي محققان هندي نيز نشان مي‌دهد که اين ادويه باعث تحريک ترشح آنزيم‌هاي مختلفي مي‌شود که هضم غذا را راحت‌تر مي‌کنند.

درمان نفخ شکم

اگر هميشه نفخ مي‌کنيد توصيه مي‌کنيم به چاي خود کمي زنجبيل اضافه کنيد و يا اينکه يک تکه‌ي کوچک زنجبيل تازه و پوست‌کنده بجويد. شما همچنين مي‌توانيد براي جلوگيري از نفخ حاصل از خوردن حبوبات يک تا دو ورقه‌ي نازک زنجبيل تازه را به غذاي حاوي اين مواد اضافه کنيد. خواهيد ديد که نفخ به ميزان قابل‌توجهي کاهش پيدا خواهد کرد.

درمان سو هاضمه با زنجبيل

سوء هاضمه مزمن به وسيله علائمي نظير درد و ناراحتي مکرر در قسمت بالاي معده شناخته مي شود. تاخير در تخليه معده يکي از دلايل اصلي بروز سوء هاضمه است. خوشبختانه زنجبيل سرعت تخليه معده را در افرادي که با اين مشکل دست به گريبانند، افزايش مي دهد؛ براي مثال زنجبيل زمان لازم براي تخليه معده بعد از خوردن سوپ را از حدود 16 دقيقه به 12 کاهش مي دهد. هم چنين در مطالعه اي که بر روي 24 فرد سالم انجام شد، مشاهده گرديد که مصرف 2.1 گرم پودر زنجبيل قبل از يک وعده غذايي، سرعت تخليه معده را 50% افزايش مي دهد.

خواص زنجبيل تازه در تسکين دردهاي قاعدگي

درد قاعدگي به درد احساس شده در طول دوره قاعدگي زن اشاره دارد. يکي از موارد استفاده سنتي زنجبيل در تسکين انواع درد ها از جمله درد قاعدگي است. در پژوهشي در اين زمينه از 150 زن خواسته شد تا در 3 روز اول قاعدگي خود، روزانه 1 گرم پودر زنجبيل مصرف نمايند. تاثير مصرف زنجبيل بر کاهش درد با ميزان اثرگذاري دارو هاي مفناميک اسيد و ايبوپروفن برابري مي کرد. شما مي‌‌توانيد دو قاشق سوپخوري ريشه زنجبيل تازه را به مدت 15 دقيقه در آب خيس کنيد. سپس آن را صاف نماييد و به همراه چند قطره عسل يا آبليمو بنوشيد.

تاثير زنجبيل در کاهش کلسترول خون

سطوح بالاي LDL (کلسترول بد) با افزايش احتمال ابتلا به بيماري هاي قلبي در ارتباط است. مواد غذايي مصرفي تاثير بسيار زيادي بر ميزان کلسترول خون دارد. در يک مطالعه 45 روزه بر روي 85 فرد داراي کلسترول بالا، مصرف 3 گرم پودر زنجبيل در روز موجب کاهش قابل توجه در بيشتر شاخص هاي کلسترول شد. اين موضوع در يک مطالعه جانوري نيز مشاهده شده است؛ جايي که کاهش سطح کلسترول ناشي از مصرف عصاره زنجبيل در موش هاي صحرايي به اندازه داروي کاهش دهنده کلسترول آتورواستاتين بود. هم چنين هر دو مطالعه کاهش ميزان کلسترول تام و تري گليسيريد خون را نشان دادند.

هبود عملکرد مغز و جلوگيري از آلزايمر

استرس اکسيداتيو و التهاب مزمن مي تواند روند پيري را تسريع بخشد. به اعتقاد دانشمندان اين موارد از جمله محرک هاي اصلي بروز بيماري آلزايمر و زوال شناختي مرتبط با سن است. برخي مطالعات جانوري در اين زمينه نشان مي دهند که آنتي اکسيدان ها و ترکيبات زيست فعال موجود در زنجبيل مي توانند پاسخ هاي التهابي در مغز را مهار نمايند.
هم چنين برخي شواهد نشان مي دهند که مصرف زنجبيل به طور مستقيم مي تواند عملکرد مغز را بهبود بخشد. در مطالعه اي بر روي 60 خانم ميانسال، مشخص گرديد که عصاره زنجبيل زمان عکس العمل مغز و نيز حافظه کوتاه مدت را بهبود مي دهد. مطالعات جانوري بسياري نيز توانايي زنجبيل در مقابله با کاهش مرتبط با سن عملکرد مغز را نشان داده اند.

ضدانعقاد طبيعي خون

نتايج يک پژوهش استراليايي نشان مي‌دهد که زنجبيل يک ضدانعقاد قوي است و تا حدودي قوي تر از آسپرين نيز محسوب مي‌شود. در نتيجه مصرف آن براي بيماراني که داروهاي رقيق‌کننده‌ي خون مصرف مي‌کنند توصيه نمي‌شود. به خاطر اينکه خطر خونريزي يا کبودي را در آن‌ها بالا مي‌برد. اگر مشکل خونريزي داريد و يا از داروهاي رقيق‌کننده‌ي خون استفاده مي‌کنيد بهتر است از مصرف زنجبيل بپرهيزيد.

مقابله با باکتري ها و ويروس ها

جينجرول، ماده زيست فعال موجود در زنجبيل تازه، مي تواند به کاهش عفونت کمک نمايد. در واقع عصاره زنجبيل مي تواند رشد بسياري از باکتري ها را مهار کند. عصاره زنجبيل در مقابله با باکتري هاي دهاني مربوط به برخي بيماري هاي التهابي لثه موثر است. هم چنين زنجبيل تازه ممکن است براي مقابله با ويروس RSV که يکي از علل شايع عفونت هاي تنفسي است، موثر باشد.

خواص زنجبيل در احاديث و روايات

زنجبيل گياهي است که در قرآن هم از آن به نيکي ياد شده و آمده است: «ويسقون فيها کاساً کان مزاجهازنجبيلاً» ؛ در آن جا جامي بنوشانند شان که آميخته با زنجبيل باشد. در اين آيه خداوند به اهل بهشت وعده فرموده که به پاداش کارهاي نيکوي شان در دنيا به آنان شرابي مي نوشاند با طعم زنجبيل.

به درمان سندروم روده‌ي تحريک‌پذير (IBS) کمک مي‌کند.

افراد مبتلا به IBS کم‌کم خوشحال خواهند شد وقتي متوجه شوند که مصرف زنجبيل بيش‌تر موجب تسکين نشانه‌هاي ظاهري اين بيماري مي‌شود. موضوع جالب توجه اين است که واقعا مهم نيست که زنجبيل را چگونه مصرف مي‌کنيد، خواه زنجبيل بيش‌تري در غذاهاي‌تان استفاده کنيد، و خواه مکمل زنجبيل مصرف کنيد يا چاي زنجبيل بنوشيد، به هر حال زنجبيل اثر آرامش‌بخشي روي سيستم دستگاه گوارش شما خواهد گذاشت.

به بدن‌تان کمک مي‌کند که مواد مغذي را جذب کند.

يکي ديگر از خواص زنجبيل، کمک به جذب مواد مغذي توسط بدن است. هنگامي که شما در حال تلاش براي کاهش وزن هستيد، مصرف مواد مغذي بسيار مهم است. مصرف زنجبيل بيش‌تر به اين معني است که شما به سادگي مي‌توانيد مواد مغذي مورد نيازتان را جذب کنيد، و با سرعت بيش‌تر و همان مقدار تلاش، به نتايج بهتري دست پيدا کنيد.

راه‌هاي تنفسي دچار التهاب را باز مي‌کند.

اگر شما مبتلا به آسم هستيد، احتمالا براي پيدا کردن چيزي که بتواند راه‌هاي تنفسي‌تان را باز کند و شامل مصرف داروهاي استروئيدي نباشد، وب را زير و رو کرده‌ايد. اين روش ممکن است مشکل آسم‌تان را به خودي خود و کاملا حل نکند، اما مي‌توانيد آن را به عنوان بخشي از يک استراتژي جامع طبيعي استفاده کنيد.

گردش خون را بهبود مي‌دهد.

اين ريشه‌ي خوراکي به شما انرژي بيش‌تري خواهد داد، و کمک‌تان خواهد کرد که هر گونه احساس رخوت يا خستگي در شما از بين برود. اگر در آب و هواي سرد زندگي مي‌کنيد، مصرف نوشيدني زنجبيل براي‌تان عالي است چرا که آن گرمايي را که مي‌خواهيد به شما خواهد داد، همان گرمايي که از درون‌تان آغاز مي‌شود و به بيرون تراوش مي‌کند. اين تاثير، ناشي از اين واقعيت است که زنجبيل منافذتان را باز مي‌کند و باعث مي‌شود گردش خون‌تان به طور کلي بهبود بيابد.

مانع سوزش سر دل مي‌شود.

اين گياه مي‌تواند مانع از بازگشت اسيد به مري شود و به اين ترتيب مانع بروز سوزش سر دل مي‌شود. اسيد اضافي که منجر به اين حالت مي‌شود را مي‌توان با خواص زنجبيل خنثي کرد. جنبه‌ي خوب ماجرا اين حقيقت است که زنجبيل بسيار کارآمدتر از داروهايي است که بدون نسخه‌ي پزشک فروخته مي‌شوند. اين ريشه‌ي خوراکي حتي از داروهايي که به نسخه‌ي پزشک نياز دارند نيز موثرتر است. از ديگر خواص زنجبيل اين است که مصرف آن هيچ گونه عوارضي ندارد.

گاز معده را از بين مي‌برد.

وجود گاز مي‌تواند در زمان نامناسب موجب شرمساري شخص شود. هميشه محصولات از بين برنده‌ي گاز معده به ميزان فراوان در بازار وجود دارند. اگر شما به دنبال يک روش طبيعي‌تر براي مقابله با آن هستيد بهتر است خريد زنجبيل و استفاده‌ي بيش‌تر از آن را آغاز کنيد. تهيه‌ي چاي زنجبيل و نوشيدن آن به اندازه‌ي کافي ساده است، و شما مي‌توانيد قبل از خواب آن را بنوشيد و اجازه دهيد که در هنگام اين‌که خواب هستيد، کار خودش را بکند. اين کار به تميز شدن دستگاه گوارش‌تان کمک خواهد کرد.

سينوس‌ها را پاک مي‌کند.

اگر شما به دنبال تسکين سينوس هستيد و هيچ تمايلي به مصرف داروهايي که بدون نسخه‌ي پزشک فروخته مي‌شوند، نداريد، به زنجفيل روي بياوريد. ثابت شده‌است که يکي از مولفه‌هاي فعال در زنجبيل تاثير شگفت‌انگيزي روي سينوس‌ها دارد، به تسهيل پاکسازي آنها کمک مي‌کند و مانع گرفتگي آنها مي‌شد. تمام کاري که بايد انجام بدهيد اين است که چاي زنجبيل آماده کنيد و از نوشيدن آن لذت ببريد.

نفس‌تان را تازه نگه مي‌دارد.

بر خلاف ديگر مواد غذايي مانند سير، زنجبيل مي‌تواند به تازه نگه داشتن نفس‌تان کمک کند. اگر زنجفيل را در پايان غذا مصرف کنيد، مي‌تواند باعث شود که در محيط دهان‌تان احساس پاکي داشته باشيد. اين ريشه‌ي خوراکي دهان‌تان را پاک‌سازي مي‌کند به گونه‌اي که نفس‌تان تازه خواهد شد. اين يک روش فوق‌العاده است براي اين‌که مواد زائد دهان‌تان از بين بروند و مزه‌ي بدي که در دهان‌تان حس مي‌کنيد (مانند عطر و طعم تند قهوه که پس از نوشيدن قهوه در دهان‌تان باقي مي‌ماند) خنثي شود.

 در برابر اشعه از شما محافظت مي‌کند.

اميد است که اين هرگز يک موضوع نگران‌کننده در مورد خودتان نباشد، اما باز هم مهم است که اين نکته را درک کنيم، چرا که اگر جنگ اتفاق بيفتد، به دردمان خواهد خورد. به کساني که نزديک منطقه‌ي فوکوشيما، محل رخ دادن آن فاجعه، زندگي مي‌کنند، توصيه‌ي اکيد شده‌است که مصرف زنجبيل خود را افزايش بدهند. اگر براي شما هم ضروري است که از خواص کلي زنجبيل سود ببريد، به دوز روزانه‌ي زنجبيل نياز خواهيد داشت. به اين ترتيب اين ماده هميشه در بدن‌تان خواهد بود و از شما محافظت خواهد کرد.
زنجبيل داراي خواص درماني بسياري است، غير آلرژي‌زا است و به نسخه ويژه نياز ندارد. با اين حال، شما بايد مراقب مقدار مصرف روزانه باشيد.گياه‌شناسان توصيه مي‌کنند که مصرف روزانه زنجبيل شما نبايد بيشتر از 4 گرم در روز باشد.

عوارض جانبي زنجبيل

به نظر مي‌رسد که عوارض جانبي زنجفيل بسيار ناچيز باشد! برخي از گزارش‌هاي مصرف‌کنندگان نشان مي‌دهند که زنجفيل ممکن است به جاي اين‌که جلوي بيماري و حالت تهوع را بگيرد، موجب بروز اين حالات شود، اما به نظر مي‌رسد که چنين تاثيري در موارد نادر رخ مي‌دهد. از آن‌جا که زنجبيل مي‌تواند تاثير ضد التهابي داشته باشد، کساني که داروهاي رقيق کننده‌ي خون مصرف مي‌کنند بايد اين گياه دارويي را با دقت استفاده کنند تا مطمئن شوند که با داروهاي مصرفي‌شان تداخلي ندارد، يا موجب هيچ‌گونه آسيبي به آنها نمي‌شود. اگر از تاثير اين موراد روي خودتان مطمئن نيستيد، لطفا ابتدا با مرکز بهداشتي خود مشورت کنيد.

اطلاعات بیشتر

محتوی

12 کیسه دمنوش دارچین زنجبیل

فهرست