بلوبری

بدون دیدگاه
زغال اخته آبي (به انگليسي: Blueberry) نام عمومي براي چند گياه با ميوه? ستهاي از سرده واکسينيوم است. اين سرده شامل سياه‌گيله، کرنبري، بيل‌بري نيز مي‌شود. گونه‌اي که ميوه‌هايش در…

جین سینگ

بدون دیدگاه
جينسنگ نامي عمومي براي هر يک از 11 گونه گياهان هميشه سبز از سرده پاناکس از خانواده آرالياسيه مي‌باشد. ويژگي تمام اين گياهان آن است که حاوي نوعي گليکوزيد استروئيدي…

قره قات

بدون دیدگاه
گياه شناسي قره قات بوته اي نيمه درختچه اي، درختچه اي و گاهي درختان كوچك ايستاده يا ايستاده و افتان با ارتفاع 3 متر هستند كه غالباً بر اثر انشعاب…

چای ترش

بدون دیدگاه
چاي ترش چاي مكي با نام علمي ( Hibiscus Sabdariffa) از خانواده مالواسه (Malvaceae)، گياهي يكساله، شاخه دار، ارتفاعي حدود 429- 64 سانتي متر، رنگ آن سبز تيره متمايل به…

زیره سبز

بدون دیدگاه
زيره سبز زيره ي سبز( Cuminum cyminum L) گياهي است از خانواده جعفري ، بوته اي و علفي به ارتفاع حداکثر نيم متر. ساقه اين گياه راست و داراي انشعابات…

خار مریم

بدون دیدگاه
خار مريم با نام علمي( Silybum marianum) وهمچنين شناخته شده در نزد مردم ايران با اسم ماري تيغال و با نام‌هاي شناخته شده در جهان از قبيل نام انگليسي خار…

زیره سیاه

بدون دیدگاه
زيره سياه زيره سياه گياهي است علفي، دو لپه ،چند ساله ، خودگشن و از خانواده چتريان (Apiaceae ) كه با نام علمي Bunium persicum boiss معروف بوده و در…

بابونه

بدون دیدگاه
بابونه نام لاتين بابونهKhamaiوMalonاست كه از كلمات يوناني Camomileبه معني گلهاي كوچك با بوي سيب گرفته شده است . نام علمي اين گياهChamaemelum nobileاست . . درميان انواع گوناگون بابونه…

بادرنجبویه

بدون دیدگاه
بادرنجبويه بادرنجبويه با نام علمي melissa officinalis از خانواده نعناعيان، گياهي علفي، معطر، پايا داراي ساقه چهارگوش ،كم وبيش پوشيده از كركهاي غده اي يا ساده است. پرپشت و پرشاخه…

نعنا فلفلی

بدون دیدگاه
نعناع فلفلي نعناع فلفلي با نام علمي Mentha piperita L از تيره Lamiaceae ميباشد .به اين گياه سوسنبر نيز گفته ميشود. گياهي است علفي ، چند ساله با كركهاي پراكنده…
فهرست