گياه شناسي قره قات
بوته اي نيمه درختچه اي، درختچه اي و گاهي درختان كوچك ايستاده يا ايستاده و افتان با ارتفاع 3 متر هستند كه غالباً بر اثر انشعاب ساقه ها از پايين، منظره انبوه و متراكم دارند. برگ هاي متناوب آن تقريباً بدون دمبرگ يا دمبرگ كوتاه، كامل يـا دندانه دار با پهنك غشايي، ريزان، بيضي شكل يا تخم مرغي كشيده به طول 3-8 سانتيمتر، نوك تيز با كناره هاي صاف و دمبرگ هاي كوتـاه و به رنگ سبز روشن هستند. برگ هاي اين گياه بي دوام و زودافت بوده و در زمستان بر روي گياه باقي نمي مانند. گل ها در كنار بـرگ هـا و روي گلآذين خوشه اي آويزان ظاهر شده و استكاني شكل، سفيد مايـل بـه سبز يا صورتي و ارغواني خيلي روشن به طول 6-8 ميلـي متـر بـوده و آويخته و داراي دمگل كوتاه، با كاسه اي كامل يا داراي 4 تا 5 لبه كوتاه، با 8 تا 10 پرچم هستند كه در خلال ماه هاي فرورين تا خرداد غنچه باز مي كنند. شاخه هاي آن نازك، بدون خار و به رنگ سبز تا قهوه اي مي باشند. ميوه هاي آن سته گرد، كروي و در انتها اندكي مورب و به رنگ ارغواني تيره يا سياه به قطر 6-8 ميلي متر بوده و روي شاخه هاي جوان و به صورت جـانبي يا انتهايي توليد مي شوند كه پربذر بوده و تعداد بذور موجود در هر سته قره قاط به طور متوسط 45 عدد اسـت كـه حـداكثر 9/5 درصد وزن ميوه را در بر ميگيرد و پس از رسيدن كامل به اندازه ي نخود شده و حاوي آب بنفش رنگي ميباشد. ميـوه ي نارس آن كمي ترش و ميوه رسيده كمي شيرين است. ميوه ها از غباري سفيد رنگ پوشيده شده اند ميوه آن را مي توان هـم به صورت تازه و هم خشك شده مصرف كرد يا در تهيه انواع مرباها و دسرها به كار برد. ميوه آن بيشتر مزه و ظاهر سياه گيله آمريكايي را دارد. در اواخر تابستان، دانه هاي سياه ارغواني آن براي چيده شدن آماده مي شوند. ريشه هاي سطحي قره قـاط در سطح زمين به همراه ريشه هاي ريزوم مانند آن در عمق خاك از مشخصات اين گياه است. اين گياه خاك سبك (شني) و متوسط (لوم) ترجيح مي دهد. نياز به خاك هاي مرطوب بدون آهكي كه به خوبي زهكشي شده واسيدي باشند را داشته ومي تواند در خاك بسياراسيدي نيز رشد كند. درمناطق نيمه سايه ويا جنگلي ويا بدون سايه مستقر ميشود. قره قات دراكثر نواحي جنگلي آسياي صغير، قفقاز، سيبري، آمريكاي شمالي وبه خصوص اروپا يافت مي شود. نامهاي ديگر آن سياه گيله – قره قروت – قراقاط – قراقاظ – قراطاط – سياهدار – قره قاط سياه – سياگيله – قره گيله – قره قاط سرخ
پراكنش جغرافيايي
در جنگل هاي ارسباران و كليبر، خانقاه اردبيل و به طور عمده در ارتفاعات استان گـيلان ازجمله كوه هاي تالش، اسالم و فومن، رشت، لاجيم رشـيدآباد، سـرخ سـنگ، گلچـين، شيرميشه، امامزاده ابراهيم، ارتفاعات كلاردشت .قسمت مورد استفاده شامل برگ، ريشه و ميوه است. البته مهم ترين مصرف دارويي، مربوط بـه ميـوه ي آن مي باشد ميوه ها پس از رسيدن كامل اكثراً آبي مايل به سياه هستند.
انواع قره قات در ايران
قره قات اردبيلي
اين قره قات در برگيرنده ي ميوه هايي تقريباً كروي به رنگ قرمز تيره يا كم رنگ و داراي پوسته ي سخت و چروكيده است كه دمي در قسمت پايين آن ها قرار دارد. داخل اين ميوه ها تعدادي دانه هاي براق وجود دارد. گياه مزبور با نام علمي arctostaphylos Vaccinium از تيره ي Ericaceae) تيره ي قره قات) ميباشد كه درختچه اي تا دو متر با برگهاي پهن بيضي شكل و بدون دمبرگ است. گل هاي قره قات، سفيد مايل به سبز و گاهي صورتي هستند. ميوه هاي اين گياه از نوع سته مي باشند. اين درختچه در جنگل هاي اسالم، خلخال و ارتفاعات اردبيل رويش دارد. قره قات به صورت دم كرده در طب سنتي ايران به عنوان كاهش پرفشاري خون و كاهش قند خون مورد استفاده قرار مي گيرد.
قره قات كليبري
اين قره قات شامل ميوه هاي كروي با پوسته ي قرمز تيره و چروكيده ي بدون دم يا با دم كوتاه و بزرگ تر از قره قات اردبيلي است كه از درختچه اي با نام عملي biebersteinii Ribes به دست مي آيد. اين درختچه تا دو متر ارتفاع داشته و 13 داراي برگ هاي قلبي شكل با پنج لوب استاندارد است. گياه، مربوط به تيره ي Grossulariaceae) تيره ي انگورك) بوده و در جنگل هاي ارسباران و كليبر رويش دارد.
-با توجه به اين كه قره قات اردبيلي و كليبري مربوط به دو گياه كاملا متفاوت از نظر جنس، گونه و خانواده هستند بعيد به نظر مي رسد كه داراي اثرات مشابهي باشند. البته ممكن است هر دو در بعضي تركيبات و اثرات يكسان باشند ولي بايد ذكر كرد كه قره قات اصلي همان نوع اردبيلي است كه اثراتي مشابه، با انواع خارجي دارد. با توجه به مطالعات انجام شده بر روي قره قات اردبيلي، شباهت زيادي بين تركيبات نوع ايراني و انواع خارجي وجود دارد؛ لذا اكثراثرات ذكر شده براي گونه هاي خارجي مي توانددر موردنوع ايراني صادق باشد، ولي مطالعات كاملتري رامي طلبد كه بايد به صورت كلينيكي انجام شود .
تركيبات شيميايي مهم
دانه ي قره قات حاوي حدود 88 درصد آب است. بقيه مواد شامل آنتوسيانين كه در ميوه هاي تازه 0/1 تا 0/25 درصد در نوسان بوده ولي در عصاره غليظ شده ي اين ميوه، 25 درصد مي باشد. 19 اكثر اين آنتوسيانين ها به شكل گلوكزيد هستند و تنها مقدار كمي در طبيعت و در اين گياه به صورت آزاد مي باشند. حدود 15 آنتوسيانوزيد كه اجسام فعال گياه مي باشند، در اين گونه از قره قات شناسايي شده است، بعضي گياهان ديگر از جمله گونه هاي ديگر قره قات (nigrum Ribes) و انگور داراي آنتوسيانين هاي مشابهي هستند. ميوه ي هر سه گياه مذكور در اروپا به صورت دارويي مصرف مي شود. سيانوسيدها به تشكيل مويرگ هاي قوي تر كمك مي كند، گردش خون به تمامي نقاط را بهبود مي بخشد و كاهش چسبندگي پلاكت خون را سبب شده و از انعقاد خون جلوگيري مي كند. اين عناصر رنگ دانه اي كه قدرت بينايي در شب را تقويت و به چشم در سازگاري با تصورات نور سازگاري پيدا كند،كمك مي كنند. برگ هاي قره گيله از نظر “كروميوم” غني هستند، و احتمالاً به اين خاطر است كه مي توانند در كنترل قند خون افراد مبتلا به ديابت مؤثر واقع شوند. قره گيله خشك شده حاوي مقدار زيادي “تانيس و پكتين” است كه اين مواد با اثر قابض خود التهاب ايجاد كننده اسهال را كنترل مي كند. تركيبات ديگر قره قات شامل تانن ها(كه عمدتا از نوع كاتشول مي باشند) ،تري ترپنوئيدها،كربوهيدرات به مقدار حدود ده درصد، مقدار كمي پروتئين، فيبر،اسيد هاي آسكوربيك (2 تا 10 ميلي گرم در صد گرم) ، سيتريك، ماليك،كينيك، مقدار كمي بنزوئيك، گلوكورونيك،گلوكزيد ليپتوزين، مقدار كمي آلكالوئيد، پكتين و فلاونوئيدها مي باشد.
خواص
ضد ميكروب
آزمايش هاي كلينيكي زيادي در مورد اثرات ضدميكروبي مجاري ادرار با آب قره قات انجام شده كه نتايج بسيار خوبي را به دنبال داشته است. به طور مثال يك گروه شامل 9 مرد و 29 زن سال خورده با اين روش تحت درمان قرار گرفتند. در آزمايش ديگري كاهش شديد عفونت ادراري زنان به مدت طولاني با مصرف خوراكي عصاره به شكل كپسول مشاهده شده است. در يك آزمايش 10 زن جوان با روش دابل بلايند (دوسوكور) با 400 ميلي گرم عصاره به طور خوراكي در روز، در مقايسه با دارونما انجام شد كه نتايج آن چشم گير بود. پي گيري اين مسئله نشان داد كه كاهش قابل ملاحظه ي پ هاش ادرار باعث از بين رفتن بسياري از باكتري ها مي شود. 24 طبق برآوردها، سالانه هشت ميليون نفر در آمريكا به دليل عفونت دستگاه ادراري ويزيت مي شوند كه كل هزينه درماني آنها بالغ بر 6/1 ميليارد دلار است. عفونت دستگاه ادراري ممكن است در هر نقطه اي بين مجراي دفع ادرار و كليه ها بروز كند. زنان، قربانيان اصلي اين عفونت ها هستند. از هر سه زن يكي در زندگي خود با اين عفونت مواجه مي شود كه طبق بررسي ها تنها نيمي از آنها در مواقع شدت بيماري به دنبال درمان مي روند. دكتر كيمسانو گفت: پژوهش مامشخص كرد عصاره قره قاط با اشرشيا كولي(شايع ترين عامل اين عفونت ها) مقابله ميكند. در اين تحقيق، انواع اشرشيا كولي در ادرار افراد سالم (قبل و بعد از مصرف قره قاط) جمع آوري شد. مخلوط آب، قره قاط و شيرين كننده ها از متداولترين نوشيدني هاي قره قاط است.
توليد و تثبيت كلاژن
يكي از مهم ترين پروتئين هاي بدن، كلاژن است كه در ساخت تاندون، رباط و غضروف نقش اصلي را دارا است. كلاژن در زمان التهاب روماتيسمي، امراض دهاني و يا بيماري هاي استخوان و مفاصل از بين مي رود. عمل مهم فلاونوئيدها، آنتوسيانين ها و پروآنتوسيانين هاي قره قات جلوگيري از اين عمل است. همچنين آنتوسيانين ها داراي خاصيت قوي ويتامين P) بيوفلاونوئيدها ) بوده و افزون بر آن داراي خاصيت افزايش ويتامين C داخل سلولي و كاهش شكنندگي مويرگ ها هستند كه از اين نظر دو برابر قوي تر است.
خاصيت ضد تجمع پلاكت ها:
از اين نظر شبيه به آسپيرين و گياه سير مي باشد. (به اصطلاح عاميانه افرادي كه خون آن ها غليظ مي باشد، براي جلوگيري از لخته شدن مي توانيد از قره قات استفاده كنيد.اين گياه خاصيت شل كنندگي عضلات صاف دارد.
چشم
استفاده براي درمان امراض چشم، هنگام كم سو شدن در شب (خلبانان بريتانيايي در طول جنگ جهاني دوم قبل از عزيمت به عمليات بمباران شبانه، قره گيله مصرف مي كردند چون در اثر مصرف آن قدرت بينايي آنها تقويت مي شد) يا براي ديد بهتر روز كاتاراكت و گلوكوما دربعضي مشكلات چشم مانندگلوكوما،كلاژنداراي آسيب هايي مي شود كه باعث فشار زياد در چشم خواهد شد. بنابراين چون قره قات در حفاظت كلاژن موثر است، در موارد ذكر شده مفيد است. از اين رو در اروپا به طور وسيع براي اين منظور از آن استفاده مي شود. هم چنين در اروپا براي درمان مشكلات شبكيه اي حاصل از ديابت مورد مصرف است. همچنين در اروپا از آن در درمان واريس و ضايعات مويرگ ها استفاده مي كنند.
استفاده هاي ديگر قره قات در موارد:
-كاهش فشار خون، مشكلات گردش خون مغزي، هماتوري به علت نشت مويرگ ها در كليد به علت شكستگي مويرگ ها و مشكلات رگ هاي وريدي است. قره قات را به عنوان ضد آريتمي به خصوص در نوع متوسط استفاده مي كنند. هم چنين به عنوان ضد التهاب غشاي مخاطي دهان و گلو كاربرد دارد.
-وجود تانن در ميوه باعث مي شود كه گاهي آن را به عنوان ضد اسهال مصرف كنند. محصول تازه براي اين مورد مناسب نيست و بهتر است بعد از خشك و كهنه شدن از آن استفاده كنند؛ چون تانن ها در ابتدا به صورت مونومر هستند و ضمن خشك شدن به صورت كندانسه (پلي مر) در مي آيند.
-قره قاط معالج آرترواسكلروز است، آترواسكلروز به زبان ساده، تجمع ليپوپروتئين هاي كم چگال LDLيا كلسترول بد در سرخ رگ هاست كه منجر به بروز اختلال در جريان خون مي شود كه در حالات پيشرفته سبب آنژين، ترومبوز وانفاركتوس ميوكارديال مي گردد.
-مقابله با عوارض سالخوردگي ازجمله كاهش تعادل و كمي حافظه از ديگرخواص قره قاط است. درمطالعات انجام شده بر روي حيوانات آزمايشگاهي، تاثير مثبت قره قاط در حفاظت از مغز در مقابل آسيب هاي نورولوژيكي به اثبات رسيده است. رژيم هاي غذايي غني از ميوه ها و سبزي هايي كه ارزش(capacity absorbance radical Oxygen (ORAC در آن ها بالاست پيري را به تاخير مي اندازند. قره قاط از نظر ارزش ORAC منحصر به فرد است. درهر 100 گرم از قره قاط ميزان 1750واحد ORAC مي باشد.
استعمال خارجي
براي ضد عفوني دهان و حلق ( به صورت غرغره)، ورم چشم (به صورت قطره چشم)، بيماري هاي پوستي، سوختگي (به صورت لوسيون ،كمپرس و حمام موضعي) به كار مي رود.
ديابت
مطالعه ها نشان مي دهد قره قات مي تواند مقاومت به انسولين را بهبود بخشد. بيماران چاق كه در معرض خطر ديابت هستند مي توانند قره قات مصرف كنند. به گزارش پاپگاهwebmd ، نوشيدن عصاره قره قات به افراد چاق و دچار اضافه وزن كه دچار بيماري پيش ديابت هستند كمك مي كند تا مقاومت به انسولين در آنها كمتر شود. در اين مطالعه كه در نشريه ماه اكتبر تغذيه درج مي شود محققان اظهار مي كنند كه 67 درصد از افرادي كه به مدت 2 بار در روز 6 روز در هفته قره قات مصرف كرده بودند، 7 تا 10 درصد بيشتر در مقاومت به انسولين آنها بهبودي ديده مي شود. در حالي كه اين ميزان در افرادي كه دارونما مصرف مي كردند 41 درصد بود. اين يافته بيانگر آن است كه مواد مفيد موجود در قره قات كه در بهبودي قلب هم موثر است به افرادي كه در معرض خطر ديابت هستند بسيار كمك كننده است چرا كه سبب مي شود تا بهتر بدنشان به انسولين پاسخ دهد . محققان هميشه افراد را تشويق مي كنند كه بيشتر ميوه و سبزي مصرف كنند و قره قات به دليل داشتن طعم خوشمزه، مي تواند در كنار ميوه ها و سبزي ها خورده شده و سلامت كلي بدن را تقويت كند.

طب ايراني
جوشانده قره قات براي خلط هاي ريه خصوصاً سيگاري ها و كساني كه خلط سينوزيت دارند بسيار خلط آور قوي است (به مدت 5 شب فقط غرغره). عصاره قره گيله توليد موكوس معده را كه در مقابل اسيدهاي هاضمه مقاومت مي كند، تحريك مي كند. چون اين ماده عضلات را شل مي كند، در تسكين درد ناشي از انقباض هاي قاعدگي مي تواند مؤثر واقع شود. براي قطع خونريزي از سينه از دمكرده برگ و ميوه آن ميتوان استفاده كرد. جهت درمان سوزاك از دمكرده برگهاي قره قاط سرخ استفاده مي شود. قره قاط حاوي آنتي اكسيدان بوده، بدن را در برابر سرطان مقاوم مي كند و از نظر الياف گياهي بسيار غني است.
ميوه آن محتوي مقدار زيادي كاروتن است كه براي تقويت چشم موثر است. فراورده هاي آن را جهت شستشوي دهان،غرغره گلو (درموارد ورم دهان و لثه و آنژين) و شستشوي مخصوص زنان به كار مي برند. جوشانده آن به صورت قطره بيني وسيله درماني خوبي جهت سرماخوردگي و گرفتگي بيني و فشار خون است.
نقش بلوبري يا قره قاط در كاهش وزن و از بين بردن چربي شكم
مطالعه اي جديد ثابت كرده كه موش هايي كه در رژيم غذايي آنها بلوبري به ميزان فراوان گنجانده شده ، بعد از مدتي چربي شكمي خود را از دست داده اند. به گزارش گروه ترجمه سلامت نيوز، گفتني است كه اين نوع چربي ارتباط قوي با ابتلا به ديابت و بيماري قلبي دارد. از ديگر مزاياي بلوبري كاهش كلسترول و ارتقا سطح گلوكز خون مي باشد. محققان مي گويند كه آنتي اكسيدان موجود در بلوبري روش ذخيره بدن و پردازش گلوكز و يا قند را تغيير مي دهد. بنابراين خطر ابتلا به ديابت و بيماري قلبي را كاهش مي دهد. تاكنون مزاياي خوردن ميوه ها و سبزيجات به كرات ثابت شده است. اما اين تحقيق تاثير بسزاي بلوبري در كاهش چربي شكمي را نشان مي دهد. البته خوردن هر كدام از اين گياهان و ميوه ها براي امراض انسا ني مقدار و دوز مشخصي دارد و نبايد آنها را سرخود و بي اندازه مصرف كرد. تحقيقات نشان مي دهد نوشيدن آب قره قاط (نوعي توت) طي8 ساعت باعث جلوگيري ازرشد باكتري ها در عفونت هاي مجاري ادراري و درمان اين عفونت مي شود. تحقيقات قبلي كه روي آب قره قاط صورت گرفته بود حاكي از آن بود كه تركيبات فعال موجود در اين آب ميوه پس از خوردن از طريق سيستم گوارشي نابود نمي شوند بلكه به جاي آن، بر عليه باكتري هاي موجود مبارزه مي كنند.
خواص گوارشي قره قات
قره قاط تونيك ، اشتهاآور، ضد بلغم، ضد دل پيچه، ضد اسهال، قابض، ملين، آنتي بيوتيك و ضد انگل كرد همچنين قره قاط درمان كننده بواسير فعال، درمان كننده ورم روده يا IBS خصوصا از نوع اسهالي، كم كننده حرارت دستگاه گوارش و معده، بندآورنده خون ريزي هاي گوارشي است.
خواص كليوي قره قات
قره قات مدر قوي، خنك كننده مجاري ادرار، رفع كننده سوزش ادرار، تقويت، ضد عفوني كننده كليه و مجاري ادرار و تسكين درد هاي ناشي از سنگ كليه است همچنين براي درمان نقرس با بالا رفتن اسيد اوريك خون، درمان شب ادراري، درمان بي اختياري ادرار، درمان ورم پروستات، درمان بيماري هاي مزمن كليه و مجاري ادرار و درمان ترشحات غيرعادي در ادرار مفيد است.
غذاي مغز
محققان مي گويند كه اين ميوه مانع از مشكلات مغزي نظير از دست دادن حافظه مي شود. و اين به خاطر آنتي اكسيدان ها و فلاونوئيدهاي موجود در اين ميوه است.
كمك به مثانه
اين ميوه حاوي تركيباتي است كه مانع از چسبيدن باكتري ها به ديواره مثانه مي شود. بنابر اين امكان عفونت مثانه كاهش مي يابد
. جوان كننده پوست
آنتي اكسيدان هاي موجود در اين ميوه باعث نرمي پوست مي شود. تركيب آن با آب ليمو و شكر منجر به روشن تر شدن و پوست اندازي مي شود.
خواص قلبي و عروقي قره قاط
از خواص قلبي و عروقي قره قاط مي توان به محرك، مقوي، خنك كننده، تصفيه كننده خون، مسكن، ضد التهاب، ضد ورم، ضد عفوني كننده، بند آورنده خون ريزي، ضد چربي خون و كلسترول، ضد تصلب شرائين، ضد تپش قلب و تقويت عروق مويين بدن اشاره كرد.
مهم ترين اثرات درماني گزارش شده قره قات
ضد چسبندگي پلاكت ها، ضد شكنندگي عروق مويينه، ضد ادم (ضد خيز)، ضد ويروس تبخال، ضد التهاب، ضد اكسيدان، ضد تب، ضد خون ريزي هاي رتينوپاتي، ضد عفوني كننده، ضد اسپاسم، ضد زخم هاي گوارشي، ضد قارچ، ضد ويروس، قابض، محرك گردش خون، محافظ كلاژن، ادرار آور، محرك سيستم ايمني بدن، كاهش دهنده ي چربي خون و گشاد كننده ي رگ ها. آنتي اكسيدان،جلوگيري از سكته هاي مغزي و قلبي غني از برخي فيتوشيميك هاست كه از بروز عفونت شريان هاي ادراري جلوگيري مي نمايد. قره قرط همچنين به تقويت حافظه كمك كرده و براي داشتن دوران پيري سالم مفيد است . برگ هاي قره قاط را نيروبخش، مدر و ضدعفوني كننده ميدانند. علاوه بر اين قره قاط را در رفع ناراحتيهاي مخاطي مثانه و مجاري ادرار مفيد معرفي كرده اند.
ميوه قره قات، ملين و مسهل بوده و به دليل دارا بودن خواص ضدباكتريايي در درمان عفونت هاي معده و روده استفاده مي شود. اهالي منطقه معتقدند ميوه هاي اين گونه، دارويي مؤثر براي تنظيم فشار خون است. برگ آن مقوي، مدر و ضدعفوني كننده است و قند خون را پايين مي آورد به علاوه عمل اندام ها را بهبود بخشيده و سرفه ، تهوع، درد معده ، كم كاري روده ،اسهال ،كم كاري مثانه و ناتواني كودكان در نگهداري ادرار شبانه را شفا مي دهد.
ضد اسيد اوريك، نقرس، ضد ورم پروستات، نعوظ آور، افزايش دهنده نيروي جنسي(مخلوط با شير) و ضد بي اختياري ادراراست. گياه دارويي قره قاط محرك، مسكن، خنك كننده، ضد التهاب، ضد سرفه، كاهنده قند خون، ضد تپش قلب و ملين است.
قره قاط داراي طبيعت سرد و خشك بوده و همچنين ضد بلغم است از خواص عمومي قره قاط مي توان به محرك، تصفيه كننده مزاج، مسكن، ضد اسپاسم، ضد درد، ترميم كننده زخم، اشتهاآور، ضد نفخ، بادشكن، قابض.

محققان مركز تحقيقي ماساچوست در بررسي هاي خود ارزش پزشكي قره قاط را به اثبات رساندند. مطالعات جديد نشان مي دهد كه وجود مواد مفيد در آب قره قاط وارد مجاري ادراري شده و طي 8 ساعت مانع از تشديد فعاليت هاي باكتريايي و چسبندگي آن ها مي گردد. تركيبات موجود در آب قره قاط از چسبندگي باكتري ها به ساير باكتري ها جلوگيري كرده و مانع از رشد و تكثير آن ها مي شوند. درصورت اتصال باكتري هاي موجود در مجاري ادراري به سايرباكتريها،يك لايه زيستي ايجاد شده و به باكتريها اجازه تكثير و توليد عفونت مي دهند. ولي تحقيقاتي كه روي آب اين ميوه صورت گرفته، نشان مي دهد كه آب قره قاط در جلوگيري از عفونت هاي مجاري ادراري بسيار مؤثر عمل مي كند. عفونت هاي ادراري از دسته عفونت هايي است كه در زنان بيشتر از مردان مشاهده شده و از هر سه زن، يك نفر به اين مشكل مبتلا است كه در درمان آن از آنتي بيوتيك ها به عنوان معمول ترين درمان استفاده مي كنند و در صورتي كه درمان نشود، باعث بروز مشكلات پزشكي مزمن و شديد مي شود.
مضرات قره قاط (توصيه هاي پزشکي و موارد منع مصرف)
1. لازم است بدانيم مصرف مقادير درماني و مقدار زياد قره قاط بايستي با تجويز پزشک صورت گيرد. مصرف ميوه قره قاط به مقدار معمول در دوران بارداري و شيردهي بلامانع است ولي خوردن ترکيبات دارويي و به ويژه برگ آن توصيه نميشود.
2. استفاده از ترکيبات دارويي قره قاط در بيماران مبتلا به ناراحتي هاي کبدي و افرادي که از داروهاي ضد انعقادي استفاده ميکنند، بايستي با احتياط همراه باشد.
3. مقدار اگزالات موجود در قره قاط نسبتا بالا ميباشد، از اين رو مصرف آن براي افراد با سابقه سنگ کليه يا سنگ کيسه صفرا ممنوع بوده و اين افراد از زياده روي در مصرف آن بايد اجتناب کننند.
4. مصرف مقدار زياد قره قات ممکن است مشکلات روده اي و معده اي مانند اسهال ايجاد کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

نوزده + پنج =

فهرست