جينسنگ نامي عمومي براي هر يک از 11 گونه گياهان هميشه سبز از سرده پاناکس از خانواده آرالياسيه مي‌باشد. ويژگي تمام اين گياهان آن است که حاوي نوعي گليکوزيد استروئيدي به نام جينسنوزايد هستند. جينسينوزايد با نام علمي Saponins Tri pterpenoid و در برخي مواقع نيز با نام panaxoside در ريشه جينسينگ شناخته مي‌شود.
برگ هاي آن مرکب داراي 7-5 برگچه که به طور گروهي با دمبرگ هاي خود از يک نقطه خارج و تشکيل يک برگ مرکب را مي دهند. هر برگچه ، بيضي با کناره دندانه دار منظم ، نوک تيز و با گلبرگ هاي مشخص مي باشد. پوست خارجي ريشه گياه به رنگ زرد ، طعم آن کمي شيرين ، شبيه مغز ريشه شيرين بيان است. البته در بعضي گونه ها اندکي تلخ مي باشد.
جينسينگ در دسته گياهان همه ساله و دائمي قرار مي‌گيرد. بسيار کند رشد بوده و به سال‌ها وقت براي بلوغ خود نيازمند است. ريشه‌اي بزرگ و گوشتي داشته و طول آن به cm 7-5 مي‌رسد. ضخامت ريشه در حدود cm5/2-1 مي‌باشد و بخش اصلي آن حالتي دوکي شکل و معمولاً ? شاخه در انتها را به خود مي‌گيرد. معمولاً ريشه چه‌هاي کوچکي نيز از اطراف آن به سمت خارج رشد مي‌کنند. ريشه اين گياهان در بين دوران 3 تا10 سالگي گياه قابل برداشت است و در صورت گذشت ساليان بسيار دراز به تدريج فرسوده شده و تغيير شکل مي‌دهد و مي‌تواند منفذدار و چوبي شود.
اين گياه در حدود سال چهارم از زندگي خود شروع به گل دادن مي‌کند و پس از سپري کردن حدواً 4 تا 6 سال از عمر خود، ريشه اش، به بلوغ مي‌رسد جالب اين که اهميت اين گياهان در چين تا به حدي است که صادرات بذر اين گياه ممنوع است و از گياهان تحت حفاظت در اين سرزمين به شمار مي‌آيند. همچنين در کشور روسيه کندن گونه‌هايي وحشي اين گياهان غير قانوني ست و در صورت تخلف شرايط خاص خود را دارا مي‌باشد.
محدوده رنگي در بين ريشه اين گياه از زرد بسيار کم رنگ مايل به سفيد تا خرمايي و قهوه‌اي در انواع آمريکايي آن است. اين گياه داراي ساقه‌اي بر افراشته با ارتفاعي که مي‌تواند به يک فوت نيز برسد و برگ‌هاي سبز رنگ با کناره‌هاي مضرس، ميوه‌اي مشابه به تمشک يا شاتوت با تجمع خوشه‌اي مشابه، به رنگ قرمز روشن در لابلاي برگ‌هاي نسبتاً پهن و زيباي آن بطور جالبي خود نمايي مي‌کند.ريشه‌هاي جينسينگ فقط در فصل پاييز جمع‌آوري مي‌شوند چرا که فقط دراين حالت است که مي‌توانند حالت گوشتي و ظاهر مناسب و مطبوع خود را حتي پس از خشک شدن نيز حفظ کنند.

ترکيبات شيميايي

از نظر ترکيبات شيميايي براي اينکه به اسرار خواص شفابخش اين ريشه پي برده شود ، مطالعات وسيعي صورت گرفته است و آنچه که تا به حال گزارش شده است اين است که اين گياه داراي گلوکوزيدهاي استروئيدي به نام پاناکيلون ، يک ساپونين به نام پاناکسوزيد يا پاناکسين ، مواد صابوني ، يک اسانس روغني فرار به نام پاناسين و يک هورمون و ويتامين B و ويتامين D ، ترکيبات استيلني ، استرول ها و سرانجام يک گلوکوزيد به نام جينسينگ مي باشد.
ترکيباتي استروئيد مانندي به نام سوپانين گليکوزايد (Sopanin glycosides) که به جينسنوسايد معروف هستند و به مقدار محدود در ريشه گياه يافت مي‌شوند با تأثير روي غشا پلاسمائي از طريق تأثير بر رسپتورهاي چندگانه و عبور از آن باعث ايجاد تغييرات فراواني در سطح سلولي مي‌شوند. از اين گذشته پلي‌ساکاريدهاي بايواکتيو هيدروفيليک موجود در اين گياه باعث مي‌شوند که اين داروي گياهي خواص ضدسرطاني نيز داشته باشد.

محل رويش جينسينگ

پراکندگي جهاني: جين سينگ بومي شمال شرق چين، شرق روسيه و شمال کره است، اما امروزه به حالت خودرو بسيار کمياب است. کاشت آن به مهارت کافي نياز دارد، تکثير آن توسط بذر در بهار و در خاک غني با بافت سبک صورت مي گيرد، گياه بعد از 4 سال بالغ ميشود، سپس ريشه آن در پاييز برداشت مي شود و پس از شستن و بخار دادن خشک مي شود.
پراکندگي جغرافيايي در ايران: اين گونه در ايران نمي رويد و کاشته نيز نمي شود. اما در سالهاي اخير با گسترش ارتباطات ريشه اين گياه به ايران وارد و در داروخانه ها بفروش مي رسد
کلمه جينسنگ در واقع اقتباس شده از واژه چيني رينشين است که دو جزء آن به ترتيب به معناي «مرد» و «ريشه» هستند و اشاره به شکل دو شاخه ريشه اين گياه که شبيه پاهاي يک مرد است دارند ريشه اين گياه با نام جين – چن (jin-chen) در ميان بوميان چيني معروف است که اين واژه به معناي آدم نما (شبيه آدم) بوده و وجه تسميه آن به علت شباهت خاص شکل ظاهري ريشه اين گياهان با هيبت يک انسان است.

انواع جين سينگ:

  1. جينسينگ کره اي يا چيني(Pnax ginseng) :در برخي مناطق کوهستاني هند و چين کاشته مي شود و از نظر ريشه غده اي آن مورد توجه مي باشد. در چين و ژاپن از جوشانده يا دم کرده غده زيرزميني خشک آن براي نرم کردن سينه و به عنوان مقوي معده و تب بر استفاده مي شود. در هندوچين جوشانده ساقه ضخيم زيرزميني به عنوان تقويت و تجديد قوا در دوره نقاهت بيماران و زنان پس از وضع حمل داده مي شود. اين دارو به عنوان نوشدارو در آن مناطق براي انواع بيماري ها تجويز مي شود و اختصاص به يک بيماري خاص ندارد. جينسينگ چيني يا کره اي يکي از نادرترين و گرانترين گياهان مي باشد. يک تونيک تجديد کننده انرژي ، مخصوصاً در طحال و ريه . پژوهش هاي جديد ، وجود ترکيبات استروئيدي شبيه هورمون هاي جنسي انسان را در آن نشان داده است. اين گياه باعث تقويت سيستم ايمني و کاهش خستگي هم مي شود.
  2. جينسنگ آمريکايي (panax quinquefolius) نسبت به مشابه چيني خود کوچکتر است و در بخش‌هاي شمالي آمريکا رشد مي‌کند. جينسينگ آمريکايي توسط سرخپوستان (مردمان بومي آن مناطق) به منظور درمان بسياري از بيماري‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين گياه داراي لعاب (شيره‌اي) مشابه شيره گياه شيرين بيان مي‌باشد که علاوه بر مواد شيرين موجود در آن برخي مواقع با مقاديري مواد تلخ و نيز انواعي از ترکيبات معطر همراه مي‌باشد. اين شيره مي‌تواند بوي ملايمي داشته باشد يا اصلاً بويي نداشته ياشد. موضوع قابل ذکر ديگر در مورد اين گياه آن است که اين گياه با استقبال بسيار خوبي در آسيا مواجه شده به طوريکه امروزه بيش از ??? جينسينگ کشت داده شده در آمريکا به بازارهاي آسيايي صادر مي‌گردند. در عده اي از مدارک علمي نيز اين گونه که اصولاً بومي آمريکاي شمالي مي باشد و سابقاً از آنجا به چين برده و کاشته مي شده نام برده مي شود که در حال حاضر تقريباً در بازار معروفيتي ندارد. اين جينسينگ آمريکايي هم يک تونيک مي باشد که در چين براي تب و خستگي ناشي از بيماري هاي مزمن لاغر کننده ، مانند سل بکار ميرود و همچنين در درمان سرفه هاي ناشي از ضعف ريه هم مفيد است. قسمت مورد استفاده اين گياه نيز ريشه مي باشد که به دو صورت تنتور و پودر مي باشد که در تنتور به عنوان تونيک يا همراه گياهاني مثل زنجبيل شامي و پوست درخت توت براي سرفه مزمن و ضعف ريه استفاده مي شود. پودر ريشه پاناکس کينکفوليوس در کمبود انرژي به صورت قرص يا کپسول در دوزهاي 2-1 گرمي استفاده مي شود.
  3. جينسينگ ژاپني (panax japonicus): اين نوع جينسينگ از نظر محتويات فعال مشابه جينسينگ چيني بوده و لي با ميزاني بسيار کمتر.
  4. جينسينگ سيبري (Eleutherococcus Senticosus) :بخش مورد استفاده اين گياه ريشه مي باشد (مانند بقيه گونه هاي جينسينگ) و بعنوان داروي ضد اسپاسم و ضد روماتوئيد است و توان انسان را در برابر استرس افزايش مي دهد و هيجان زايي آن کمتر از جينسينگ چيني و کره اي مي باشد و براي کساني که به دنبال تحريک کننده قوي تري هستند روش مصرف آن به صورت تنتور يا کپسول حاوي 500 ميلي گرم پودر ريشه مي باشد ، البته بصورت قرص هاي دارويي نيز کاربرد دارد.
  5. سَنچي جينسينگ (panax noto ginseng) يا (panax pseudo ginseng) که کاملاً با (panax ginseng) که همان جينسينگ چيني است از نظر قدرت عمل فوايد دارويي و درماني و از نظر موارد استفاده متفاوت است. داراي ساقه زيرزميني ضخيم است و براي تقويت و جلوگيري از خونريزي ، بندآوري خونريزي خارجي يا داخلي، تف کردن با اخلاط خوني ، خونريزي از بيني ، عادات ماهيانه بيش از حد متعارف و وجود خون در ادرار و مدفوع به کار مي رود. عده اي از دانشمندان خواص آن را شبيه خواص گياه .Cynura pinnatifida Dc مي دانند و از نظر قابض بودن و بندآوردن خونريزي و جوش دادن زخمها مانند آن گياه تلقي مي شود. استوارت معتقد است که براي جوش دادن زخمهاي پوست بسيار مؤثر است. دانشمند ديگري به نام چيو اصولاً اين دو گياه را تحت يک نام چيني آنها ذکر کرده است ولي به هر حال در عين حال که شبيه هستند ولي دو گياه مختلف مي باشند و مؤثرترين آنها جنسه مي باشد که نوشدارو به معناي واقعي مي باشد و در موقع خريد بايد دقت کرد که ريشه گياه اصيل خريداري گردد. اين جينسينگ که جينسينگ کاذب هم ناميده مي شود به عنوان ضد درد و براي قطع خونريزي ( داخلي و خارجي ) به کار مي رود. همچنين به داروهاي مربوط به بيماري هاي عروقي و قلبي و آنژين صدري اضافه مي شود. در دوران جنگ ويتنام سربازان ويت کنگ از اين گياه براي افزايش سرعت بهبودي زخم هاي گلوله استفاده مي کردند. قسمت مورد استفاده اين گياه ريشه آن مي باشد که بصورت پودر مي باشد که در کپسول ها و يا قرص هاي 2-1 گرمي براي درمان زخم و خونريزي ها و يا درد به کار مي رود و براي درد ناشي از زخم معده آن را با پوست درخت نارون مخلوط مي کنند. در دوران بارداري از پاناکس نوتو جينسينگ نبايد استفاده کرد ، زيرا ممکن است روي جنين اثر بدي داشته باشد.
  6. جينسينگ هيماليايي (panax pseudoginseng subspecies himalaicus) خواص درماني و دارويي‌اش در مقايسه با (panax ginseng) بسيار کمتر بوده و هيماليايي‌ها از آن در درمان کم اشتهايي و موارد سؤهاضمه بهره مي‌گيرند.
  7. دارف جينسينگ (panax trifolius) از انواع نادر جينسينگ آمريکايي به شمار مي‌آيد و سرخپوستان آمريکايي معمولاً از آن در درمان سردرد، سرفه، سوء هاضمه بهره مي‌گيرند.
  8. جينسينگ پرويي يا لپيديوم مييني، که به ماکا هم شهرت دارد، اثرات زيادي در سلامتي انسان دارد و باعث افزايش قدرت جنسي مي‌شود و با ناباروري خانم‌ها نيز مقابله مي‌کند.
  9.  جينسينگ هندي: بابيا somnifera، همچنين به عنوان ashwagandha شناخته شده است، يک گياه شناخته شده در پزشکي آيورودا براي افزايش طول عمر است. اين گياه داراي مزاياي مشابه به جنسينگ کلاسيک است، اما تفاوت هايي نيز دارد. مي توان آن را در طولاني مدت مصرف کرد و نشان داده شده است که به تنظيم سطح هورمون هاي تيروئيد، تسکين اضطراب، تعادل کورتيزول، بهبود کلسترول، تنظيم قند خون و بهبود سطح تناسب اندام مي پردازد.
  10. جينسينگ برزيلي: pfaffia paniculata، همچنين به عنوان ريشه خشک شناخته مي شود و در سراسر جنگل هاي باراني آمريکاي جنوبي رشد مي کند و به معناي “براي همه چيز” در پرتغالي به دليل مزاياي متنوع آن است. ريشه سوما حاوي اکديسترون است که سطح سالم تستوسترون را در مردان و زنان حمايت مي کند و همچنين ممکن است باعث سلامت عضلاني، کاهش التهاب، مبارزه با سرطان، بهبود عملکرد جنسي و افزايش استقامت شود.

تفاوت جينسينگ قرمز و سفيد:

در هنگام برداشت جينسينگ به طور طبيعي سفيد رنگ بوده و بر اساس اعمال روش هاي بعدي كه در طي آن جينسينگ خشك مي شود، رنگ بعدي آن حاصل مي گردد.
در دوران باستان جينسينگ قرمز به جينسينگي اطلاق مي شد كه پس از عمليات خشك شدن در برابر نور آفتاب به دست مي آمد. ولي در دوران مدرن جينسينگ قرمز معمولاً طي پروسه بخار دادن كه تأثير مشابه اي را بر روي رنگ آن مي گذارد حاصل مي شود. در هر دو صورت اين تغيير رنگ در نتيجه كارامليزه شدن قندهاي موجود در ريشه اين گياه اتفاق مي افتد. به نظر مي آيد كه تفاوت چنداني ميان ريشه خشك شده در آفتاب يا بخار داده شده جينسينگ ( جينسينگ قرمز) با ريشه معمولي جوشانده شده آن ( جينسينگ سفيد) در خواص، وجود نداشته باشد

خواص

استرس کمتر و عملکرد بهتر مغز

جينسينگ يکي از محبوب ترين داروهاي گياهي در جهان است و براي قرن ها در آسيا و آمريکاي شمالي مورد استفاده قرار گرفته است. جينسينگ براي بهبود تفکر، تمرکز، حافظه و استقامت فيزيکي استفاده مي شود. همچنين براي کمک به افسردگي، اضطراب (پروپرانولول و اضطراب ) و درمان طبيعي خستگي مزمن استفاده مي شود. تحقيقات انجام شده در دانشگاه توکيو نشان داده است که جينسينگ قرمز کره‌اي با تحريک سلول‌هاي مغزي از زوال فعاليت‌هاي مغز جلوگيري مي‌کند و قادر به افزايش و توسعه فعاليت‌هاي ذهني و بهبود و ارتقاي عملکرد يادگيري و حافظه است.

بهبود حالت و کاهش استرس

– يک مطالعه کنترل شده که در مرکز تحقيقاتي مغز و تغذيه در انگلستان انجام شد، بر روي 30 داوطلب که سه دوره درمان جنسينگ و تلقين را دريافت کردند، انجام گرفت. مطالعه به منظور جمع آوري اطلاعات در مورد توانايي جينسينگ براي بهبود خلق و خو و عملکرد ذهني انجام شد. نتايج نشان داد مصرف 200 ميلي گرم جنسينگ به مدت هشت روز باعث کاهش خلق و خوي بد مي شود. 400 ميلي گرم از اين ماده باعث آرامش و بهبود رياضي ذهني در طول مدت درمان هشت روزه شد. تحقيقات نشان داده است که جينسينگ به دليل دارا بودن ترکيباتي خاص نقش تعديل‌کننده‌اي در بدن دارد. يعني مي‌تواند بدن و ترکيبات شيميايي خون را در حالت نرمال و طبيعي نگهدارد. اين گياه بازگرداننده انرژي از دست رفته است و قدرت فيزيکي و ايمني بدن را افزايش مي‌دهد و باعث آرامش و ثبات رواني در افراد مي‌شود.
– مطالعه ديگري که در بخش فارماکولوژي در مرکز تحقيقات مرکزي مواد مخدر انجام شده است، اثرات جينسينگ Panax را در موش هاي صحرايي با استرس مزمن آزمايش کرد و دريافت کرد که داراي خواص ضد استرس قابل توجهي است و مي تواند براي درمان اختلالات ناشي از استرس مورد استفاده قرار گيرد. 100 ميلي گرم دوز جينسينگ Panax شاخص زخم، وزن غده آدرنال و سطوح قند خون را کاهش مي دهد و اين باعث مي شود که گزينه هاي دارويي قوي براي استرس مزمن و درمان طبيعي زخم بزرگ و نحوه درمان خستگي آدرنال باشد.
درباره جينسينگ تحقيقات علمي گسترده اي در جهان به عمل آمده است. تنها دانشمندان روسي بيش از 400 طرح تحقيقاتي در مورد آثار شفابخش جينسينگ سيبري انجام داده اند. نتايج تمام تحقيقات نشان داده است اشخاصي که از دم کرده جينسينگ استفاده مي کنند معمولاَ سالمتر و شادابترند و در برخورد با ناملايمات زندگي استقامت بيشتري از خود نشان مي دهند ، انرژي بيشتري براي کار دارند و تمرکز حواس آنها خيلي بهتر و بيشتر است.

بهبود عملکرد مغز

– جينسينگ سلول هاي مغزي را تحريک مي کند و تمرکز و فعاليت هاي شناختي را بهبود مي بخشد. شواهد نشان مي دهد رژيم جنسينگ Panax روزانه به مدت 12 هفته مي تواند عملکرد ذهني افراد مبتلا به بيماري آلزايمر را بهبود بخشد. يک مطالعه انجام شده در گروه مغز و اعصاب در موسسه تحقيقات باليني در کره جنوبي بررسي اثر جينسينگ را بر عملکرد شناختي بيماران مبتلا به بيماري آلزايمر مورد آزمايش قرار داده است. پس از درمان جنسينگ بهبود مشاهده شد، درمان به مدت سه ماه ادامه يافت. پس از قطع درمان جنسينگ، پيشرفت به سطح کنترل کاهش يافت.
– اين پيشنهاد جينسينگ به عنوان درمان طبيعي آلزايمر عمل مي کند. اگر چه مطالعات بيشتري در مورد اين موضوع مورد نياز است، يک مطالعه اوليه نشان داد که ترکيبي از جنسينگ آمريکايي و جينکوبوبوبا به طور طبيعي به درمان ADHD کمک مي کند.
بررسي هاي شيميايي و داروشناسي بر روي اين گياه نشان داده است که جزء اصلي و ماده شيميايي فعال در ، ماده اي با عنوان جينسينو سايد است.
ريشه اين گياهان حاوي 2 تا 3 درصد از اين مواد مي باشد و تا کنون حدود 30 نوع مختلف آن از ريشه اين گياهان تخليص شده و مورد بررسي قرار گرفته است. قابل ذکر آن که فعاليت دارويي هريک از اين جينسينوسايدها مي تواند به تنهايي در تفبل با جينسينوسايد ديگر قرار بگيرد.( به صورت مخالف هم عمل کنند)
براي مثال، دو جينسينوسايد Rb1 و Rg1 را مي توان مورد بررسي قرار داد: يکي از آن ها به عنوان عامل بازدارنده و ديگري در نقش عاملي فعال ساز بر سيستم عصبي تاثيرگذار مي باشند. چنين تاثيرات متمايز و متقابلي مي تواند موجب فراهم آوردن خواص خارق العاده و گوناگون دارويي و درماني در گياه جينسينگ باشد؛ خواصي که در تنظيم و ايجاد هماهنگي در ارگان هاي مختلف بدن مي توانند نقش موثري داشته باشند.

خواص ضد التهابي

– يک مطالعه جالب در کره، اثرات مفيد جنسينگ قرمز کره را در کودکان پس از شيمي درماني يا پيوند سلول هاي بنيادي براي سرطان پيشرفته اندازه گيري کرد. اين مطالعه شامل 19 بيمار که روزانه 60 ميلي گرم جنسينگ قرمز کره را به مدت يکسال دريافت کردند بود. نمونه هاي خون هر شش ماه جمع آوري شد و در نتيجه درمان، سيتوکين ها يا پروتئين هاي کوچک که مسئول ارسال سيگنال به مغز و تنظيم رشد سلول بودند، به سرعت کاهش يافتند که تفاوت معني داري نسبت به گروه شاهد بود. اين مطالعه نشان مي دهد که جنسينگ قرمز کره اي پس از شيمي درماني داراي اثرات ثبات دهنده سيتوکين هاي التهابي در کودکان مبتلا به سرطان است.
– مطالعه اي در سال 2011 در مجله آمريکايي پزشکي چيني بر روي موش صحرايي انجام شد و اثرات جنسينگ قرمز کره اي را بر روي سيتوکين هاي التهابي اندازه گيري کرد. پس از دادن 100 ميليگرم عصاره جنسينگ قرمز به موش، به مدت هفت روز، جنسينگ به ميزان قابل توجهي ميزان التهاب را کاهش داد و آسيب وارده به مغز را بهبود بخشيد.
– مطالعه ديگري بر روي حيوانات مزاياي ضد التهابي جنسينگ را بررسي مي کند. جنسينگ قرمز کره اي براي خواص ضد آلرژيک آن در 40 موش داراي آلرژي مورد آزمايش قرار گرفت که يک بيماري التهابي معمولي دستگاه گوارش فوقاني است که معمولا در کودکان و بزرگسالان ديده مي شود. شايع ترين نشانه ها شامل احتقان، خارش بيني و عطسه است. در پايان آزمايش، جنسينگ قرمز کره، واکنش التهابي آلرژيک بيني را در موش ها کاهش داد.
مطالعات نشان داده‌اند که استفاده از جينسنگ به عنوان مکمل غذايي باعث بهبود کيفيت زندگي شده‌اند که مي‌تواند به خاطر خاصيت ضدالتهابي جينسنوزايدها و اثر آن‌ها در مقابله بهتر بدن با استرس باشد.

کمک به کاهش وزن

– يکي ديگر از مزاياي جنسينگ توانايي آن به عنوان يک مهار کننده طبيعي است. همچنين متابوليسم شما را افزايش مي دهد و به بدن کمک مي کند تا چربي را با سرعت بيشتري بسوزاند. يک مطالعه انجام شده در مرکز تحقيقات گياهان تانگ در شيکاگو اثرات ضد ديابت و ضد چاقي Panax ginseng در موش بالغ را اندازه گيري کرد. به مدت 12 روز 150 ميليگرم عصاره جنسينگ به موش ها تزريق شد. در روز پنجم، موش هايي که عصاره جنسينگ را دريافت مي کردند، ميزان قند خون ناشتا را به ميزان قابل توجهي کاهش دادند. پس از روز 12، تحمل گلوکز در موش ها افزايش يافت و سطح قند خون به طور کلي 53 درصد کاهش يافت. موشهاي درمان شده نيز کاهش وزن را با شروع از 51 گرم و پايان دادن به درمان در 45 گرم نشان دادند.
– مطالعه مشابهي انجام شده در سال 2009 نشان داد که جنسينگ Panax نقش مهمي در ضد چاقي در موش دارد، که نشان دهنده اهميت باليني بهبود چاقي و سندرم متابوليک مرتبط با جنسينگ است.

درمان اختلال جنسي

– به نظر مي رسد جنسينگ قرمز کره اي پودر شده باعث افزايش التهاب جنسي ( چگونگي افزايش ميل جنسي) و درمان اختلالات نعوظ قرص وياگرا (سيلدنافيل) در مردان مي شود. در سال 2008 بررسي سيستماتيک شامل 28 مطالعه باليني تصادفي اثربخشي جنسينگ قرمز را براي درمان اختلال نعوظ مورد بررسي قرار داد؛ اين بررسي شواهد استفاده از جنسينگ قرمز را ارائه مي دهد، اما محققان معتقدند مطالعات دقيق تر براي نتيجه گيري قطعي ضروري است. از 28 بررسي انجام شده، 6 مورد بهبود عملکرد نعوظ در هنگام استفاده از جنسينگ قرمز در مقايسه با کنترل تلقين گزارش شده است. در چهار مطالعه، اثرات جنسينگ قرمز بر عملکرد جنسي با استفاده از پرسشنامه ها در مقايسه با تلقين مورد آزمايش قرار گرفت و در همه آزمايشات اثرات مثبت جينسينگ قرمز گزارش شد.
– تحقيقات انجام شده در سال 2002 در گروه فيزيولوژي در دانشکده پزشکي دانشگاه ايلينوي جنوبي نشان مي دهد که اجزاي گينسنوز جنسينگ باعث ايجاد نعوظ آلت تناسلي مي شود که به طور مستقيم باعث ايجاد وازادي شدن و آرام سازي بافت نعوظ مي شود. انتشار اکسيد نيتريک از سلولهاي اندوتليال و اعصاب پريواسکولار به طور مستقيم بر بافت نعوظ تاثير مي گذارد. تحقيقات دانشگاه همچنين نشان مي دهد که جينسينگ بر سيستم عصبي مرکزي تأثير مي گذارد و به طور قابل توجهي باعث تغيير فعاليت مغز مي شود که رفتار و ترشح هورموني را تسهيل مي کند.
جينسينگ خواصي دارد که با تحليل قواي جنسي مقابله مي‌کند. حتي نتايج برخي از پژوهش‌ها نشان مي‌دهند که اين گياه مي‌تواند ناتواني جنسي را نيز درمان کند. محققان کره‌اي پژوهشي روي 45 مردي که دچار مشکلات نعوظ بودند انجام دادند. نتايج اين پژوهش که در سال 2002 در Journal of urology به چاپ رسيد نشان مي‌دهد که گياه جينسينگ قدرت نعوظ مردها و لذت جنسي آن‌ها را بالا مي‌برند.

بهبود عملکرد ريه

– درمان جنسينگ به طور قابل توجهي باکتري ريه را کاهش مي دهد و مطالعات مربوط به موش صحرايي نشان داده است که جنسينگ مي تواند رشد فيبروز کيستيک و عفونت شايع ريه را متوقف کند. در يک مطالعه در سال 1997، تزريق جنسينگ به موشها انجام شد و پس از دو هفته، گروه تحت درمان بهبود يافتند.
– تحقيقات همچنين نشان مي دهد که يکي ديگر از عوارض جنسينگ استفاده از توانايي آن در درمان بيماري ريه است که به نام بيماري مزمن انسدادي ريوي است که به عنوان جريان هواي نامطلوب نامناسب شناخته مي شود و در طول زمان بدتر مي شود. بر اساس تحقيقات، استفاده از جينسينگ Panax خوراکي عملکرد ريه و برخي از علائم COPD را بهبود مي بخشد.
در مطالعاتي ديگر روي خواص شگفت‌انگيز گياه جينسينگ، پزشکان استراليايي به بررسي تأثير دارويي گياه جينسينگ (که داراي جايگاه ويژه‌اي در طب سنتي چين بوده و هست)، روي درمان بيماري‌هاي ريوي مزمن پرداختند. اين پزشکان در يک بررسي سه‌ساله تأثير گياه جينسينگ را روي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به انسداد مزمن ريوي آزمايش کردند. اين آزمايش‌ها روي گروهي از سيگاري‌هاي سابق 80 -40‌ساله انجام گرفت. به گزارش شبکه تورنتونيوز، اين افراد به تنگي نفس و سرفه مزمن مبتلا بودند. پزشکان استراليايي معتقد بودند که در حال حاضر طب غربي چاره‌اي براي درمان بيماري‌هاي مزمن ريوي ندارد. در مطالعات اوليه اين پزشکان به نتايج اميدوارکننده‌اي از تأثير مثبت جينسينگ در بهبود علائم اين بيماري دست يافته‌اند و در مرحله بعد اين روش درماني را روي گروه‌هاي بزرگ‌تري از داوطلبان آزمايش خواهند کرد.

کاهش سطح قند خون

– مطالعات متعدد نشان مي دهد که جينسينگ آمريکايي سطح قند خون افراد مبتلا به ديابت نوع 2 را کاهش مي دهد و به عنوان درمان طبيعي ديابت عمل مي کند. به گفته مرکز پزشکي دانشگاه مريلند، يک مطالعه نشان داد افراد مبتلا به ديابت نوع 2 که قبل و يا با نوشيدني قند بالا جنسينگ مي خورند، افزايش گلوکز خون کمتري نشان مي دهند.
– تحقيقات ديگري که در واحد علوم انساني شناختي اعصاب در انگلستان انجام شد، دريافتند که جينسينگ Panax سبب کاهش سطح قند خون يک ساعت پس از مصرف گلوکز مي شود و تاييد مي کند که جين سنگ داراي خواص گلوکزيک است.
– يکي از مشکلات اوليه ديابت نوع 2 اين است که بدن براي انسولين به اندازه کافي پاسخگو نيست. يک مطالعه نشان داد جنسينگ قرمز کره اي حساسيت به انسولين را بهبود مي بخشد. جنسينگ به کاهش سطح قند خون و افراد مبتلا به ديابت نوع 2 کمک مي کند.
” پنسين ترکيبي است که در جينسينگ يافت شده و موجب کاهش قند خون مي شود و ترکيبي مشابه انسولين دارد

جلوگيري از سرطان

– تحقيقات نشان داده است که جنسينگ به علت توانايي آن براي مهار رشد تومور، خواص ضد سرطاني قوي دارد. اگر چه مطالعات بيشتري در مورد اين موضوع مورد نياز است، گزارش ها بهبود در ايمني سلولي شامل سلول هاي T و سلول هاي NK (سلول هاي قاتل طبيعي) همراه با مکانيسم هاي ديگر مانند استرس اکسيداتيو، آپوپتوز و آنژيوژنز را نشان مي دهد که جنسينگ خواص ضد سرطاني آن را به ارمغان مي آورد.
– تحقيقات علمي حاکي از آن است که جنسينگ از طريق مکانيزم هاي ضد التهابي، آنتي اکسيدان و آپوپتوزي سرطان را کاهش مي دهد و رشد تومور را متوقف مي کند. جنسينگ ممکن است به عنوان درمان طبيعي سرطان عمل کند. تعدادي از مطالعات بر روي اثر خاص جنسينگ بر روي سرطان کولورکتال متمرکز شده اند، زيرا حدود 1 در 21 نفر در ايالات متحده آمريکا در طول عمر خود، دچار سرطان کولورکتال خواهند شد. محققين سلول هاي سرطاني سرطان روده را با عصاره جنسينگ درمان کردند و دريافتند اثرات ضد انفلوانات براي سلول هاي HCT-116 98درصد و براي سلول هاي SW-480 99درصد بود. وقتي محققان ريشه گياه جنسينگ آمريکايي را بخار دادند، نتايج مشابهي با عصاره توت بخار ديده مشاهده کردند.

تقويت سيستم ايمني

– يکي ديگر از مزاياي مورد استفاده جنسينگ توانايي آن براي تقويت سيستم ايمني بدن است که به بدن کمک مي کند تا از عفونت و بيماري جلوگيري کند. ريشه ها، ساقه ها و برگ هاي جنسينگ براي حفظ هوميوستاز ايمني و افزايش مقاومت در برابر بيماري يا عفونت مورد استفاده قرار مي گيرند.
– چندين مطالعه باليني نشان داده است که جنسينگ آمريکايي عملکرد سلول هايي را که نقش ايمني را بازي مي کنند، بهبود مي بخشد. جنسينگ هر نوع سلول ايمني را شامل ماکروفاژها، سلول هاي قاتل طبيعي، سلول هاي دندريتيک، سلول هاي T و سلول هاي B را تنظيم مي کند.
– عصاره جنسينگ توليد ترکيبات ضد ميکروبي مي کند که به عنوان يک مکانيسم دفاعي عليه عفونت هاي باکتري و ويروسي عمل مي کنند. مطالعات نشان مي دهد ترکيبات پلي آتييلن جنسينگ در برابر عفونت هاي باکتريايي موثر هستند.
– تحقيقات مربوط به موش ها نشان داد که جنسينگ تعداد باکتري هاي موجود در طحال، کليه و خون را کاهش مي دهد. عصاره جنسينگ موش ها را از مرگ سپتي در اثر التهاب محافظت مي کند. گزارش ها نشان مي دهد که جنسينگ همچنين داراي اثرات مهاري بر رشد بسياري از ويروس ها، از جمله آنفولانزا( آنفولانزا | علائم، درمان و واکسن آنفولانزا) ، اچ آي وي ( آشنايي با ايدز، درمان و راه هاي انتقال ايدز) و روتا ويروس است.

کاهش علائم يائسگي

علائم مزمن مانند گرگرفتگي، عرق شبانه، نوسانات خلقي، تحريک پذيري، اضطراب، علائم افسردگي، خشکي واژن، کاهش ميل جنسي، افزايش وزن، بي خوابي و ريزش مو علائم همراه با يائسگي مي باشند. برخي از شواهد نشان مي دهد که جنسينگ مي تواند به کاهش شدت و رخداد اين علائم کمک کند. بررسي سيستماتيک کارآزمايي هاي باليني تصادفي نشان داد که در سه آزمايش مختلف، جنسينگ قرمز کره اي براي تقويت تحريک جنسي در زنان يائسه، افزايش سلامتي و سلامت عمومي، کاهش علائم افسردگي و بهتر شدن علائم يائسگي تاثير مي گذارد. در مطالعه چهارم، اختلاف معني داري در فراواني گرگرفتگي بين گروه جنسينگ و تلقين مشاهده نشد.

افزايش ميزان انرژي بدن

ورزشکاران با مصرف اين گياه، به اکسيژن کمتري نياز دارند، لاکتات کمتري در ماهيچه‌هاي‌شان توليد مي‌شود و تعداد ضربان قلب‌شان کاهش مي‌يابد. همچنين متخصصان آمريکايي ادعا كرده‌اند كه گياه جينسينگ براي رفع خستگي ناشي از سرطان در مبتلايان به اين بيماري مفيد است. يك تيم پزشكي در مركز سرطان مايوكلينيك در آمريكا با انجام آزمايش‌هاي جديد دريافتند كه مصرف دوز بالاي اين گياه دارويي به مدت دو ماه مي‌تواند خستگي ناشي از سرطان را در اين بيماران به ميزان قابل ملاحظه‌اي كاهش دهد؛ در حالي كه دارونماها فاقد اين تأثير هستند. در آزمايش‌هاي آنها نشان داده شد که گياه جينسينگ علاوه بر اينكه مي‌تواند سطح انرژي بدن را به طور طبيعي براي مدت زماني نسبتاً طولاني بالا ببرد، در عين حال نيز تأثير قابل ملاحظه‌اي در كاهش ميزان خستگي در بيماران سرطاني دارد.
شواهد مستند نشان مي‌دهد که گياه جين سينگ داراي آثار متعدد فارماکولوژي از جمله داراي اثر ضد خستگي (تقويت کننده قواي جسمي و فکري) مي‌باشد. مطالعات آزمايشگاهي نشان داده‌اند که بسياري از اثرات ضد خستگي جين سينگ مربوط به اثر محرک جين سينگ روي سيستم اعصاب مرکزي است.
جينسينگ را به عنوان يک عامل پيشگيري کننده و نيز اعاده کننده و کارا به منظور افزايش ظرفيت جسماني و ذهني و رواني تأئيد کرده و نقش به سزاي آن را به منظور کمک در بهبود عوارضي چون ضعف، ناتواني، از دست دادن تمرکز در طول دوره نقاهت مورد توجه قرار داده است تا کنون حدود 30 نوع مختلف آن از ريشه اين گياهان تخليص شده و مورد بررسي قرار گرفته است
اين دارو تونيک ، محرک ، بازساز و مقوي است. مرکز سيستم اعصاب و تنفس را تحريک مي کند و اين اثر دارو مربوط به وجود دو گلوکوزيد به نام هاي پانوکسيد آ و پانوکسيد ب آن جدا شده اند. از ريشه گياه 2-1 درصد کولين برحسب وزن و بتاسيتوسترول به دست مي آيد. از اين دارو براي تهيه داروهاي جواني که در ترکيبات داروهاي به کار مي رود استفاده مي شود.از گزارش ديگري آمده است که در سال 1974 ريشه اين گياه و ساير اعضاي اندام گياه براي يافتن اسرار شگفت انگيز شفابخش آن تحت بررسي دانشمندان قرار دارد و تاکنون چندين ماده عامل فيزيولوژيک از آن جدا شده است، از آن جمله عمده ترين آن عبارتند از پانکسين که مقاومت عضلات را در برابر بي نظمي ها و ناراحتي ها افزايش مي دهد و پانکس اسيد که متابوليسم و سيستم عروقي را اصلاح مي کند و پاناکولين يا پانکس ويلون که روي سيستم غدد مترشحه داخلي يا آندوکرين اثر مي گذارد و پاناسن که مرکز اعصاب را تحريک مي کند
نظري به تحقيقات جديد علمي در مورد خواص درماني جينسينگ : دکتر فرانسورت(Dr.Norman Franworth) که يکي از دانشمندان معروف گياهان دارويي است تجربيات روسها را در مورد جينسينگ کاملاً تأييد مي نمايد. نظريه دکتر فرانسورت در مورد خواص جينسينگ اين است که جينسينگ يک آداپتوژن است. آداپتوژن يک اصطلاح فني و پزشکي مي باشد که آن را اولين بار پزشک معروف روسي به نام برخمان (Dr.I.I.Berkhman) ، از آکادمي علمي شوروي ، تعريف کرده است و اين لقب را براي توضيح خواص شفابخش جين سنگ به کار برده است.يک آداپتوژن ماده اي است بي ضرر که نقش تعديل کننده در بدن را دارد ، يعني ورود آداپتوژن به بدن موجب مي شود هرچيزي که در بدن در حالت عدم تعادل يا غير نرمال است عادي و نرمال شود. مثلاً اگر فشارخون خيلي زياد است تا حد عادي آن را کاهش مي دهد و اگر فشارخون پايين افتاده و کم است ؛ آن را تا حد عادي و طبيعي ، متناسب با فيزيولوژيي بدن افزايش مي دهد. به اين ترتيب وجود آداپتوژن در يک ماده غذايي و ورود آن به بدن آثار فيزيولوژيکي گسترده اي شبيه ضداکسيدکننده ها دارد.
ترکيبات فعال موجود در اين گياه با ارتقاء سطح خونرساني به بافت‌هاي بدن به ويژه بافت عضلاني، شرايط انتقال بهتر مواد مغذي را به بافت‌هاي بدن فراهم مي‌آورند. از اين‌رو انجام عملکردهاي بدني به ويژه فعاليت‌هاي فيزيکي، با کفايت بهتري امکان‌پذير شده و بروز خستگي به تعويق مي‌افتد. همچنين اين ترکيبات با بهبود روند گشاد شدن عروق ‌خوني، ضمن تأمين بهتر نيازهاي بافتي، ميزان فشار و بار وارده بر کليه‌ها و قلب را به ميزان چشمگيري کاهش مي‌دهند و از اين طريق سلامتي آنها را ارتقاء مي‌بخشند.
با ارتقاء خونرساني به بافت عضلاني، اکسيژن بيشتري نيز به سلول‌هاي اين بافت مي‌رسد و سوخت و ساز ترکيبات انرژي‌زا بهتر انجام شود. با کاهش توليد اسيدلاکتيک به دليل متابولسيم کامل کربوهيدرات‌ها و افزايش اکسيژن در بافت‌ها، خستگي به ميزان قابل توجهي کاهش يافته و بدن علاوه بر توانايي ادامه‌ فعاليت فيزيکي براي مدت طولاني‌تر، بسيار کارآمدتر نيز عمل خواهد کرد.
جينسنوسايد موجود در جين‌سنگ ‌مي‌تواند با افزايش پاسخ‌دهي و حساسيت سلول‌ها نسبت به انسولين،‌ باعث بهبود متابوليسم کربوهيدرات‌ها و تأمين بهتر انرژي مورد نياز براي عملکردهاي سلولي و در نتيجه فعاليت‌هاي عضلاني شود. علاوه بر اين، با افزايش پاسخ‌دهي سلول‌ها به انسولين به واسطه جينسنوسايد، نقش عضله سازي انسولين با قابليت بالاتري انجام مي‌شود.

تنظيم غدد داخلي و هورمون ها

مصرف فراورده هاي مختلف از ريشه اين گياه، بر روي سيستم اعصاب و غدد داخلي بدن تأثير شگفت انگيزي داشته و موجب بهبود عملکرد هورموني و متابوليسم مي شود. با تنظيم هورمون ها، حس شادي، نشاط و آرامش را تجربه کنيد.

مقابله با ريزش موها

جينسينگ با کمبودها و نتايج آن مقابله مي‌کند. ريزش مو نتيجه‌ي کمبودهايي در بدن است. براي همين اين گياه با ريزش مو نيز مقابله مي‌کند.
جينسنگ، يکي از مهم‌ترين مواد تشکيل‌دهنده در ساخت محصولات مراقبت از پوست است. اين گياه دارويي به تقويت جريان خون در سراسر بدن از جمله پوست سر کمک مي‌کند و درنتيجه باعث رشد سريع‌تر موها مي‌شود. علاوه بر اين، سموم اضافي بدن را دفع مي‌کند و سلامت عمومي بدن را در سطح مطلوبي نگه مي‌دارد و از اين طريق به رشد سالم موها کمک مي‌کند.

مقابله با انفولانزا

از آنجا که هنوز واکسني براي RSV وجود ندارد و واکسن‌هاي آنفولانزا نيز 100% موثر نيستند، محققان تصميم گرفتند درباره عصاره جينسينگ قرمز که ثابت شده تقويت کننده سيستم ايمني است، تحقيق کنند. (توانايي جينسينگ در کمک به پيشگيري از سرماخوردگي، در مطالعه‌اي در سال 2006 مشخص شد و تحقيقات پيشين نيز نشان مي‌دهد که جينسينگ در برابر RSV و آنفولانزا، فعاليت ضد ويروسي دارد).
در اين مطالعه جديد، دکتر سانگ مو کانگ، استاد موسسه علوم پزشکي در ايالت جورجيا که متخصص توليد واکسن مقابله با بيماري‌هاي باکتريايي و ويروسي مانند RSV و آنفولانزا است، متوجه شد که عصاره جينسينگ قرمز از بقاي سلول‌هاي اپيتليال ريه افرادي که به انفولانزا مبتلا شده‌اند، محافظت مي‌کند. درمان با عصاره جينسينگ قرمز، ميزان گسترش ژن‌هايي که باعث التهاب مي‌شوند را کاهش مي‌دهد.
چندين گونه از جينسينگ و انواع عصاره جينسينگ وجود دارد اما براي مقابله با آنفولانزا، کانگ، جينسينگ قرمز کره‌اي را توصيه مي‌کند که يک عصاره درماني ريشه جينسينگ است. او مي‌گويد: جين سنوزيدها، مواد تشکيل دهنده فعال در جينسينگ قرمز کره‌اي هستند که به بدن براي مقابله با استرس، بيماري و خستگي کمک مي‌کنند. اين مواد داراي خواص ضدالتهابي، آنتي اکسيداني و حتي خاصيت ضد سرطاني هستند.
اگر بطور مکرر دچار عفونت‌هاي تنفسي مي‌شويد، مي‌توانيد از حالا بطور روزانه از جينسينگ استفاده کنيد. تحقيق جديدي که در مجله تغذيه منتشر شد، نشان مي‌دهد که مصرف منظم جينسينگ قبل از فصول پاييز و زمستان که پر از ميکروب هستند، مي‌تواند به جلوگيري از سرماخوردگي، آنفولانزا و ويروس سنسيتيال تنفسي(RSV) کمک کند

موارد منع مصرف

جينسينگ براي زنان باردار، شيرده، کودکان، نوجوانان و مبتلايان به چاقي مفرط، مشکلات حاد عصبي، بي‌خوابي و فشار خون بالا توصيه نشده است. از عوارض مصرف زياد و خودسرانه اين گياه سردرد، بي‌قراري، مشکلات خواب و تحريک پذيري را مي‌توان نام برد.
افرادي که از آسپرين و داروهاي رقيق‌کننده و کاهنده فشارخون استفاده مي‌کنند نبايد از اين گياه مصرف کنند ضمن اين‌که از مصرف جينسينگ به همراه مواد محرکي مانند چاي، قهوه و نوشابه‌هاي کولادار بايد اجتناب کرد.
اين را هم بدانيد جينسينگ عمدتا نقش حفاظتي و پيشگيري کننده دارد و افراد مبتلا به بيماري‌هاي مختلف حتما بايد زير نظر پزشک متخصص به طور مرتب و توصيه شده از داروهاي شيميايي مربوط استفاده کنند و از مصرف زياد و طولاني‌مدت اين گياه بپرهيزند.

عوارض جانبي احتمالي

ممکن است در اثر مصرف بي‌رويه اين دارو اختلالاتي چون بي‌خوابي، سردرد، تهوع، اسهال، افزايش فشارخون، گيجي، عصبي شدن، درد پستان و خونروش پس از دوران يائسگي به‌دليل دارا بودن خواص استروژني بروز کند. براي جلوگيري از بروز چنين اختلالاتي توصيه مي‌شود پس از دو تا سه هفته مصرف 100 ميلي‌گرم عصاره چهار تا پنج درصد جينسنوسايد، يک تا دو هفته در مصرف آن وقفه ايجاد شد.

تداخلات داروئي

مصرف همزمان اين داروي گياهي با داروهائي چون داروهاي ضدروان‌پريشي، استروئيدي، مهارکننده‌هاي MAO، کاهنده قندخون، کاهنده فشارخون، تحريکي، تنظيم‌کننده ضربان قلب و هم‌چنين داروهاي ضدانعقادي نيازمند احتياط بيشتر از سوي بيماران است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

12 − 10 =

فهرست