تلفن :۳۵۴۱۴۴۴۸-۰۵۱
فکس:۳۵۴۱۴۴۴۹-۰۵۱
کد پستی :۷۵۷۳۸-۹۱۸۵۱
آدرس : مشهد- شهرک صنعتی توس فاز یک خوشه زعفران قطعه ۸۱۱
info@darbandtea.com
telegram.me/darbandtehran

فرم تماس
نام:
ایمیل:
شماره تماس :

پیام شما :
کد تصویر :